De Mystery Burger

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente waarin middels debatten goed overwogen besluiten worden genomen. Tot dusver de theorie uit de gemeentewet. In de praktijk schort er dikwijls wat aan de debatten en wordt vaak niet duidelijk waarom iets is besloten. De Mystery Burger zit wekelijks bij een willekeurige gemeente of provincie op de publieke tribune om te zien hoe het er ├ęcht aan toegaat.

Bekijk de mysteryburger op de kaart