Onderzoeken

Hoewel de democratie al heel lang bestaat, is nog niet alles van haar werking bekend. Ook bij ons niet. Daarom doet het Periklesinstituut geregeld onderzoek naar hoe de vertegenwoordigende democratie kan worden verbeterd. Dat doen we in opdracht van en samen met gemeenten, provincies en waterschappen. Maar ook met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG en onderwijsinstellingen.

Het Periklesinstituut voert geregeld onderzoek uit. Zo bestuderen we in opdracht van een gemeenteraad de effectiviteit van het eigen vergadermodel of de kwaliteit van de politieke deliberatie. Of we ondersteunen een burgemeester bij het vooronderzoek na een integriteitsmelding.

Daarnaast starten we eigen onderzoek naar onderwerpen waar we zelf meer van willen weten. De resultaten van die onderzoeken vind je hier. Deze onderzoeken voeren we bijvoorbeeld uit in samenwerking met stagiairs van een van de onderwijsinstellingen waar we mee samenwerken.

Zijn er onderwerpen waarvan jij denkt dat er meer kennis over nodig is? Vertel het ons.

Niet zonder last

Maar liefst 26 procent van de raadsleden heeft ermee te maken gehad. Die cijfers zijn hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Daarnaast blijkt de aangifte bereidheid laag.

In haar onderzoek uit 2016 doet het Periklesinstituut vijf aanbevelingen aan de gemeenten en de Ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

Lees meer Download

 

Invloed van vergadermodel op vergadercultuur van gemeenteraden

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Periklesinstituut, door Ruben Fennema, als afstudeeropdracht voor zijn opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie.

Lees er meer over in het bericht over het onderzoek of download direct de scriptie van Ruben.

Download scriptie Download lezersversie