Programma van diensten

Raadsobservatie van de Mystery Burger

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Als je raads- of Statenleden vraagt wat ze van een vergadering vonden, zeggen ze bijna allemaal dat het beter kan. Als je vraagt ‘hoe dan?’ is het antwoord vaak minder scherp. De Mystery Burger helpt ze graag een handje.  

De afgelopen jaren zagen we honderden gemeenteraads- en Statenvergaderingen. Met een observatie en terugkoppeling kunnen we daarom aan een gemeenteraad of Provinciale Staten precies uitleggen of hun vergadering goed verliep, wat het effect daarvan is en hoe hij beter kan. 

Doel en opzet

Met een raadsobservatie geven de specialisten van het Periklesinstituut precies aan hoe een vergadering beter kan, en waarom het beter moet. We nemen plaats op de publieke tribune en kijken naar de effectiviteit ervan: Zijn de verschillende standpunten helder? Is het duidelijk welke meningsverschillen er zijn bij de gevraagde beslissing? Wat is het effect van interrupties? Reageren raads-, of Statenleden op elkaars standpunten? Is bij het besluit duidelijk welke afweging de raad heeft gemaakt én waarom?

Het resultaat van de observatie volgt dan in een gezamenlijke, interactieve nabespreking met de raad of Staten. We wijzen op mogelijke verbeteringen in het politieke proces én leggen uit waarom die belangrijk zijn. We sluiten altijd af met een hoop tips.

Programma

In overleg met bijvoorbeeld de griffie zoeken we een vergadering uit die het meest recht doet aan de manier waarop de raad werkt én waar men feedback over wil.

Terugkoppeling

De manier waarop we de observaties terugkoppelen stemmen we in overleg af. Dit kan bijvoorbeeld door een plenaire presenatie van ongeveer anderhalf uur aan de gehele raad, met afsluitende tips en adviezen. Het kan ook als onderdeel tijdens een raadsconferentie worden gepresenteerd. Ook een schriftelijke rapportage behoort tot de mogelijkheden.

 

Het programma past goed bij raden die werken met bijvoorbeeld een raadsakkoord of vergelijkbare samenwerkingsafspraken tussen volksvertegenwoordiging en college. Om diezelfde reden werkt dit programma ook goed na het maken van werkafspraken met het college over de Bestuurlijke verhoudingen.

 

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Observatie door de Mystery Burger
Duur bijeenkomst
Eén raads- of Statenvergadering
Lesmateriaal
Schriftelijke rapportage
Adviezen en tips
Duur
  • Een raads- of Statenvergadering
  • Intake en voorgesprek met griffie en eventueel werkgroep
Opbrengst
  • Inzicht in kwaliteit raads- of Statenvergadering
  • Adviezen en tips voor verbetering
Kosten
Intake en voorbereiding, gesprek met griffie en evt werkgroep€ 580
Observatie van raads- of Statenvergadering€ 780
Terugkoppelingin overleg

Laten we beginnen!

Start een gesprek