Kennisbank

Wat is virtueel vergaderen?

Met de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is het voor gemeenteraden, eilandraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van waterschappen mogelijk gemaakt hun vergaderingen te voeren in een virtuele omgeving.

Maar hoe werkt dat? En hoe zorg je ervoor dat er ook in een virtuele omgeving voldoende kwaliteit van debat blijft?

Lees meer >

Wat is een raadsakkoord?

In meerdere gemeenten wordt gewerkt met een zogeheten ‘raadsakkoord’? Een overeenkomst tussen alle raadsleden, in plaats van een traditioneel coalitieakkoord.

Maar hoe werkt zo’n akkoord? En is ‘akkoord’ wel de juiste benaming?

Lees meer >

Wat is een filibuster?

Met een filibuster wordt een vertragingstactiek in een politieke vergadering bedoeld. De term komt uit de Amerikaanse politiek, maar wordt ook in Nederland gebruikt om lange bijdragen tijdens politieke vergaderingen aan te duiden.

Lees meer >

Wat is een amendement?

Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een voorliggend besluit. Elk raadslid heeft het wettelijke recht een amendement in te dienen.

Lees meer >

Wat doet een burgerlid?

Een commissieburgerlid of burgerlid is een vertegenwoordiger van een fractie of vervanger van een rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiger in een besluitvoorbereidende vergadering van een gemeenteraad of Provinciale Staten. Deze Burgerleden hebben een beperkt mandaat.

Lees meer >

Stemverklaring

In principe heeft elk raadslid de mogelijkheid een stemverklaring te houden. Een korte en bondige toelichting op het stemgedrag bij een raadsbesluit.

Lees meer >

Motie

Een motie is een uitspraak van een vertegenwoordigde orgaan zoals de gemeenteraad, de Provinciale Staten of een van de Kamers van de Staten-Generaal. Met de uitspraak probeert het orgaan meestal met een oproep aan de dagelijks bestuurders het beleid van de gemeente, de provincie of het Rijk te veranderen. Maar met een motie kan men ook een algemene uitspraak doen.

Lees meer >

Kun je in de politiek wel integer zijn?

Als volksvertegenwoordiger is het je werk om belangen uit de samenleving in te brengen in de besluitvorming. Tegelijk word je geacht belangeloos te vergaderen en te stemmen. Kan dat dan wel? En wat betekent het dan om in de politiek integer te kunnen zijn?

Lees meer >

Hoeveel politieke partijen zijn er?

Bij verkiezingen in Nederland worden kieslijsten over het algemeen vooral in gediend door politieke verenigingen. Hoeveel daarvan zijn er?

Lees meer >

Hoe werkt een vergadermodel?

Om zorgvuldig een afgewogen besluit te nemen werken gemeenteraden en Provinciale Staten met een zogeheten vergadermodel. Het betekent dat er in een serie verschillende soorten vergaderingen plaatsvinden.

Hoe werkt dat? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Lees meer >

Hoe werkt een spreektijdregeling?

De meeste gemeenteraden en Provinciale Staten kennen tegenwoordig een spreektijdregeling. De bedoeling ervan is om vergaderingen korter en daarmee efficiënter te laten verlopen. Toch werkt het niet altijd even goed en wordt er vaak op de regeling gemopperd of houden mensen zich er gewoonweg niet aan. Hoe kun je wél met een spreektijdregeling de vergaderingen korter maken?

Lees meer >