Wat doet het Periklesinstituut?

Het Periklesinstituut begeleidt gemeenteraden en Staten in het effectiever maken van het debat en de politieke besluitvorming, traint fracties en individuele politici en coacht wethouders, gedeputeerden en andere politiek bestuurders.

Het Periklesinstituut verbetert de democratie door de volksvertegenwoordiging te versterken.


Voor de volksvertegenwoordiging

Voor colleges

Voor voorzitters

Voor politiek bestuurders

 

We geloven in een democratie waar alle argumenten uit de samenleving op aansprekende wijze worden bijeengebracht en begrijpbaar worden gewogen. In een openbaar proces. Als organisatie voor volksvertegenwoordigers, politiek bestuurders en professionals in de democratie helpen we dit met ondersteuning en onderzoek.

Het Periklesinstituut is daarmee een kennisinstelling voor de parlementaire democratie. Maar dan wel een pro-actieve kennisinstelling.

We schromen er niet voor de democratie en haar functionarissen uit te dagen zichzelf te verbeteren. Wij bieden, verzamelen en ontwikkelen kennis voor het volksvertegenwoordigende ambt en democratische besluitvorming. Onze grondhouding is positief, want we waarderen de inzet die raadsleden, statenleden en anderen voor politiek en bestuur tonen en hebben diep respect voor de passie waarmee zij hun ambt aanvaarden.

Maar onze houding is ook kritisch. We zien veel mogelijke verbeteringen in het proces van besluitvorming, de rol die de volksvertegenwoordiging heeft en de manier waarop zij aan die rol invulling geeft.

Met onze programma’s bijeenkomsten en publicaties helpen we de volksvertegenwoordiging sterker, zelfstandiger en weerbaarder te worden. We ondersteunen ze in het efficiënter maken van de vergaderingen. We trainen ze in het effectiever maken van de besluitvorming. We helpen ze alert te zijn voor dilemma’s en integriteit en leren ze om te gaan met agressie, bedreiging en zelfs geweld.

Naast ons werk met gemeenteraden, provinciale staten en politiek bestuurders hopen we met ons onderzoekswerk de democratie ook te innoveren. Samen met onze kennispartners zoeken we naar informatie en methoden om de parlementaire democratie beter te maken. We brachten de criteria om een politiek debat te beoordelen, produceerden een competentieprofiel voor volksvertegenwoordigers en doen onderzoek om de aangiftebereidheid van bedreigde politici te verbeteren.

Ook ontwikkelen we kaders voor een nieuw vergadermodel, een checklist voor het doen van toezeggingen en doen voorstellen voor wetgeving.

In ons onderzoek werken we samen met BIOS, De Vertrouwenslijn, CCV, De Nederlandse Vereniging van Raadsleden Raadslid.nu en onderwijsinstellingen. De resultaten van ons onderzoek en opinies over het verbeteren en meer weerbaar maken van de democratie brengen we in onze publicaties.