Onze diensten

Voor colleges

Aan de knoppen van het beleid zitten, doe je niet zo maar. Enerzijds werk je als politicus samen met een volksvertegenwoordiging aan de kaders voor beleid, tegelijkertijd leg je aan datzelfde orgaan verantwoording af over hoe je dat kader in maatregelen en resultaat hebt weten om te zetten. In de tussentijd vertaal je al die door de politiek gewenste maatschappelijke effecten in mogelijkheden en oplossingen die door ambtenaren en zelfs externe organisaties worden uitgevoerd.

Wethouders en gedeputeerden hebben een soort dualistische dubbelfunctie. Ze adviseren het hoogste orgaan over de uitvoerbaarheid van hun kaders, waar er tegelijkertijd ook enige politieke zeggenschap van hen wordt verwacht. Maar niet te veel, want de raad of Staten wil het wél voor het zeggen houden. Daarnaast werk je in collegiaal verband. Als wethouder of gedeputeerde heb je het niet het alleenrecht. Een goede samenwerking is cruciaal.

Bestuurlijke verhoudingen

Bij het besturen in de politiek komt een hele nieuwe set vaardigheden kijken. Een goed politiek bestuurder moet eerst de raad ‘lezen’ om beleidsuitgangspunten goed te kunnen formuleren. Op die manier ben je in staat voorstellen zo op te stellen dat er precies in staat wat de raad zelf heeft geformuleerd. Niet zelden voelen nieuwe wethouders of gedeputeerden de spagaat van het politiek besturen. Je politieke doelen vertalen in ambtelijk beleid, die tevens op overtuigende wijze te presenteren zijn vanuit maatschappelijk effect.

Het Periklesinstituut helpt de dagelijks bestuurders van de gemeente en de provincie met de ontwikkeling van hun bestuurlijke rol. We laten ze zien hoe je de raad aanmoedigt de beleidskaders te maken, waardoor de verwachtingen voor het door jou uitgevoerde beleid toe nemen.

Communicatieve weerbaarheid

We maken bestuurders communicatief weerbaarder in de media, bij bijeenkomsten met burgers of in de behandeling van moeilijke dossiers. Het vraagt allereerst een goede set omgangsvormen en communicatieve vaardigheden met de raad.

Het Periklesinstituut werkte inmiddels met honderden wethouders, gedeputeerden en andere politiek bestuurders in het verbeteren van hun verbale en non-verbale vaardigheden in en om de raads- of Statenzaal.

Met coaching, begeleiding of training in collegeverband hielpen we ze beter presteren, politiek-strategisch argumenteren, hoe je met framing en priming je beleid verdedigt (of het uit het vuur weet te houden). We maakten ze ook bestuurlijk sterker: hoe je maatschappelijke effecten vertaalt in ambtelijke uitgangspunten (en andersom) en hoe om te gaan met de publieke druk van pers, sociale media en maatschappelijke organisaties.

Laten we beginnen!

Kunnen wij jouw raad helpen bij het effectiever vergaderen of het verbeteren van politieke proces?

Wij helpen je graag.

Start een gesprek