Competentieprofiel voor volksvertegenwoordigers

Volksvertegenwoordiger is geen vak dat je er zo maar bij doet. Ondanks dat voor de meesten het raads- of statenlidmaatschap een functie ernaast is, vraagt het veel van je. Dit profiel beschrijft acht competenties voor het ‘ambt’ volksvertegenwoordiger.

Competentieprofiel voor volksvertegenwoordigers

Je mening geven over gemeentelijk beleid, nieuwe voorstellen doen, contact houden met burgers, meepraten met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, het aanscherpen van je visie, onderhandelen en natuurlijk debatteren; het zijn geen kleine dingen. Ze vragen eigen competenties. Dit profiel beschrijft acht competenties voor het ambt volksvertegenwoordiger.

Download