Start- en inwerkprogramma GR2022

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen weer geweest. Daarmee heeft de nieuwe gemeenteraad het nieuwe mandaat gekregen om als hoogste orgaan de grote lijnen voor het besturen van de gemeente uit te zetten. Hun werk? Zo goed mogelijk met elkaar van mening verschillen om tot een gezaghebbende afweging te komen. Met het inwerkprogramma helpt het Periklesinstituut de nieuwe raden hun draai te vinden én aan de vaardigheden voor het nieuwe ambt.

Hoe werkt het inwerkprogramma?

Het inwerkprogramma 2022 heeft net als in 2018 ook een modulaire opbouw. De modules hebben elk afwisselende werkvormen zodat de programma’s aansprekend en inspirerend zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden de modules te combineren. Per avond of per dagdeel passen steeds twee modules. Je kunt kiezen voor één avond, of meerdere, kort achter elkaar of juist verspreid over een langere periode. Een zaterdag, of een heel weekend de hei op, noem maar op, alle mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Laten we beginnen!

Kunnen wij jouw raad helpen bij het effectiever vergaderen of het verbeteren van politieke proces?

Wij helpen je graag.

Start een gesprek

De rode draad van alle modules is dat ze bedoeld zijn voor de gehéle raad, dus zowel de ervaren als de nieuwe raadsleden. Met ons inwerkprogramma laten we juist zien dat je als raad gezámenlijk een verantwoordelijkheid hebt. Daarnaast, om effectief met elkaar van mening te kunnen verschillen — dat is immers wat je als raad moet doen — is het ook belangrijk dat je elkaar kent, elkaar als persoon respecteert, en na afloop van een verhit debat ook gezellig met elkaar een drankje kan doen.

Een programma bestaat steeds uit minimaal 2 modules van elk anderhalf uur en elk programma wordt verzorgd door 2 ervaren trainers, of trainer en trainingsacteur. Afhankelijk van de groepsgrootte en het gewenste programma, zal er misschien een extra trainer bij komen, maar dat stemmen we altijd vooraf af.

Voorbereiding

Elk programma wordt voor jullie raad op maat gemaakt. Vooraf hebben we een intake gesprek, bij voorkeur met griffier en burgemeester waarin we jullie wensen en verwachtingen bespreken. Op basis van dit gesprek maken we voor jullie een programma dat past bij jullie gemeente, en bij de manier waarop de raad werkt.

Ná de verkiezingen, en kort voor de start van het inwerkprogramma zelf hebben we nog een gesprek met jullie. We bespreken dan hoe de verkiezingscampagne is verlopen, de verkiezingen zelf, en de uitslag. Zijn er bijvoorbeeld zaken waar we nog rekening mee moeten houden, is het programma nog passend, of zijn er aanpassingen nodig? Kortom, we zetten dan de puntjes op de i.

Deze twee gesprekken kunnen fysiek, op het gemeentehuis, plaatsvinden, of via videobellen.

Kosten

Bij twee modules Bij drie tot zes modules Bij zeven of meer modules
€ 980 € 880 € 780
per module van 1,5 uur per module van 1,5 uur per module van anderhalf uur
Voorbereidingskosten: intake- en voorbereidingsgesprek + lesmateriaal : € 240
Deze kosten zijn éénmalig en ongeacht het aantal gekozen modules.

 

Bovenstaande tarieven zijn alléén van toepassing op de modules van het inwerkprogramma van het Periklesinstituut én mits afgesproken en ingepland vóór 1 mei 2022.

Daarna zijn onze reguliere tarieven van toepassing, Indien het inwerkprogramma meer maatwerk vereist dan de standaard modules zijn de tarieven op aanvraag.

  • Elke module wordt uitgevoerd door een of twee ervaren trainers van het Periklesinstituut.
  • De modules zijn inclusief (electronisch) lesmateriaal zoals lesbundels, taakhulpen en oefenformulieren.
  • Er geldt een minimale afname van twee modules, ofwel één dag- of avonddeel
  • Indien er maar één module op een dagdeel gepland wordt, is een meerprijs van toepassing, deze is afhankelijk van het totaal aantal afgenomen modules.
  • Alle kosten zijn exclusief btw en exclusief reiskostenvergoeding van € 0,22 per km. En, indien van toepassing, exclusief kosten voor overnachting.
  • Al onze werkzaamheden vallen onder onze algemene voorwaarden.

Laten we beginnen!

Start een gesprek