Publicaties

Boeken

Handboek Virtueel Vergaderen

Het Handboek virtueel vergaderen helpt raden, Staten en waterschapsbesturen de politieke deliberatie ook in een virtuele omgeving plaats te kunnen laten vinden. Inclusief een praktische Snel aan de slag- gids!

Lees meer

 

Handboek Raadsleden

Raadswerk is een ambacht of een vak. Een vakman zorgt dat hij goed gereedschap heeft, maar hij heeft niet alles direct of tegelijk nodig. Zo is ook dit boek opgezet: om zowel starters als ervaren volksvertegenwoordigers te voorzien van gereedschap om hun ambt of ambacht uit te voeren. Het Handboek Raadsleden is een onmisbaar naslagwerk voor raadsleden en andere (lokale) politici. John Bijl schreef het voorwoord.

Lees meer

 

Essay’s

Geleerd van de lockdown

Na anderhalfjaar virtueel vergaderen is het tijd om de balans op te maken. John Bijl beziet in dit essay drie constateringen die het vergaderen via het beeldscherm in de weg zaten. Maar concludeert ook dat deze verbeteringen vragen die het vergaderen in de raad- of Statenzaal ook nodig heeft.

Lees meer  Download

 

Is wethouder worden nog wel democratisch?

In het jaarboek van de Vereniging van Griffiers 2020 analyseren John Bijl en Coen Knipping dat gemeenteraden nog vaak voor de traditionele wijze kiezen om wethouders te benoemen. Is deze nog wel van deze tijd? De worsteling die er soms mee gepaard gaat én de behoefte aan experimenteren lijkt te wijzen op van niet.

Lees meer  Download

 

VvG Jaarbundel 2012

De staat van het debat

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de debatten in de gemeenteraad? Kunnen ze beter? En zo ja: hoe dan? In dit artikel beschrijft John Bijl waar politieke debatten aan moeten voldoen. Hij noemt de drie criteria – articuleren, opiniëren en legitimeren – en legt er mee uit hoe raadsdebatten beter kunnen én moeten.

Lees meer Download