Wat is het Periklesinstituut?

Perikles was van 461 – 429 de onbetwiste leider van Athene. Onder zijn bewind groeide de cultuur, kunst, onderwijs, filosofie en uiteraard de democratie in de stadstaat uit tot waar wij haar nu nog om roemen. Door Perikles’ charismatisch optreden en verbale daadkracht wordt de bloeitijd van Athene ook wel ‘de Gouden Eeuw van Perikles’ genoemd.

Het Periklesinstituut begeleidt gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, verzorgt trainingen voor fracties en individuele politici en coacht wethouders en andere politiek bestuurders.

Onze trainers delen jarenlange ervaring in het trainen en coachen met een ruime ervaring in de politiek. Ze waren raadslid, wethouder, griffier enzovoorts.

De programma’s van het Periklesinstituut verbeteren samen met de leden van de volksvertegenwoordiging de meningsvorming, scherpte van de afweging en de overzichtelijkheid van de vergaderingen. Met inwerk-programma’s voor de nieuwe raad, raadsbijeenkomsten, trainingen en workshops helpen ze de raad effectiever te vergaderen en tot betere besluitvorming te komen.

Daarnaast onderzoeken de specialisten van het Periklesinstituut naar steeds nieuwe manieren om de democratie te versterken en te verbeteren. In onze publicaties vragen we aandacht voor knelpunten en komen met oplossingen. We dragen graag bij aan debatten en treden veelvuldig op als spreker of commentator in de media.

Buste van Perikles (Foto: British Museum)

Het Periklesinstituut is vernoemd naar de Atheense staatsman Perikles, zo’n 500 jaar voor onze jaartelling de onbetwiste leider van Athene en daarmee een van de grondleggers en eerste beschermers van de democratie. Onder zijn bewind groeide cultuur, kunst, onderwijs, filosofie en uiteraard de democratie in de stadstaat uit tot waar wij haar nu nog om roemen. Door Perikles’ charismatisch optreden en verbale daadkracht wordt de bloeitijd van Athene ook wel ‘de Gouden Eeuw van Perikles’ genoemd.

In de winter van 431 vC hield de staatsman zijn zogeheten Lijkrede van Perikles. De rede is een eerbetoon aan hen die vielen tijdens de Peloponnesische oorlog, maar leest als een actuele lofrede aan de democratie.