Raadstaalbingo

Soms is de taal tijdens gemeenteraadsvergaderingen volstrekt onbegrijpelijk. Het Periklesinstituut maakte Raadstaalbingo — met verboden woorden uit ambtelijk en politiek jargon.

Raadstaalbingo

Help met de kaarten het vage taalgebruik uit de raadszaal te weren. Maar let op: het spelen van raadstaalbingo is niet zonder risico. De burgemeester mag je na het hard roepen van ‘bingo!’ uit de raadzaal zetten.

Download

 

De spelregels zijn eenvoudig. Download de kaarten en neem ze mee naar de raadzaal. Hoor je een bingowoord? Kruis het af op de kaart. Bij elke volle rij of kolom roep je hard een vermanend ‘bingo!’ en hoopt dat de raadsleden het daarna niet meer in hun hoofd zullen halen het jargon nog verder te bezigen.

De kaarten zijn samengesteld uit woorden die de mensen van het Periklesinstituut zelf optekenden uit raadsvergaderingen én woorden die werden aangedragen door raadsleden, leden van de Mystery Burger en gefrustreerde burgers. Er staan er inmiddels 100 op de kaart en we kunnen er best nog meer gebruiken.