Kennisbank

Wat is virtueel vergaderen?

Een virtuele vergadering is een alternatief voor een vergadering waarbij de deelnemers elkaar persoonlijk treffen. Vanuit verschillende locaties nemen deelnemers de punten door via een video- en audioverbinding. Er vindt een uitwisseling van ideeën en meningen plaats, zonder dat deelnemers fysiek bij elkaar komen.

Bij een virtuele vergadering vergader je in een virtuele, dat wil zeggen niet in het echt bestaande, omgeving. Een virtuele raadzaal. En dat heeft consequenties voor het verloop van de vergadering, de opbrengst ervan én het vraagt andere vaardigheden van de deelnemers.

 

Met de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is het voor gemeenteraden, eilandraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van waterschappen mogelijk gemaakt hun vergaderingen te voeren in een virtuele omgeving. Dit stelt deze organen voor technische uitdagingen, maar ook programmatische. Het vergaderen in een virtuele omgeving, ofwel het virtueel vergaderen, vraagt nieuwe vaardigheden en nieuwe regels.

Leren beter politieke besluiten te nemen n een virtuele omgeving?

Het Periklesinstituut ontwikkelde speciaal voor volksvertegenwoordigers de trainingen politieke besluitvorming in een virtuele omgeving. Je leert er niet alleen hoe je zelf overtuigend je standpunt en argumenten inbrengt in de raads-, Staten of commissievergadering maar ook hoe je er samen voor zorgt dat er met een goed debat kwalitatieve politieke besluit worden genomen.

Lees meer >

 

Daarnaast worden volksvertegenwoordigers geconfronteerd met afwegingen hoe ze de orde van hun vergaderingen in deze virtuele omgeving vormgeven. Welke afspraken maken ze over elkaars zichtbaarheid? Hoe komen insprekers aan bod? En welke regels stellen we op voor het doen van interrupties en het indienen van moties? Ook het voeren van juist een politieke vergadering zal in een virtuele omgeving – waar de leden elkaar slechts op een scherm kunnen zien – nieuw en niet zonder uitdaging zijn.

Om vaardiger te worden in het virtueel vergaderen schreven John Bijl en Victor Vlam van het Periklesinstituut in opdracht van BZK en VNG het Handboek Virtueel vergaderen voor volksvertegenwoordigers. Het handboek is kosteloos.

Handboek Virtueel Vergaderen

Het Handboek virtueel vergaderen helpt raden, Staten en waterschapsbesturen de politieke deliberatie ook in een virtuele omgeving plaats te kunnen laten vinden. Inclusief een praktische Snel aan de slag- gids!

Download

 

Naar aanleiding van het boek maakte John en Victor ook verschillende tipvideo’s. Deze zijn te vinden op het YouTube-kanaal van het Periklesinstituut. Abonneer je op het kanaal om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste tipvideo’s.