Programma van diensten

Virtueel vergaderen

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Virtueel vergaderen is anders dan fysiek vergaderen. Je ziet minder van elkaar en de aandachtspanne is veel korter. Deelnemers praten al snel door elkaar heen, verliezen de draad van de vergadering en voor je het weet zit de helft z’n mail te checken of Farmville te spelen.

Het vraagt het andere vaardigheden van volksvertegenwoordigers: korter spreken, signaalwoorden gebruiken en helder toewerken naar de gevraagde beslissing. En om de vergadering overzichtelijk te houden, moet er minder geïnterrumpeerd worden — en dus moet je leren hoe je je reactie wél kwijt kunt.

Doel en opzet

In de training is er vooral aandacht voor het verbeteren van de kwalitatieve interactie. Hoe ga je zo goed mogelijk in op de standpunten van de andere fracties? Hoe vat je goed samen? Ook laten we zien hoe je je opmerkingen voor de tweede termijn bewaart, in plaats van ze direct als interruptie te plaatsen, en waarom dat in een virtuele vergadering effectiever is. Kortom, we helpen de raad om óók in een virtuele vergadering naar een gezamenlijke afweging toe te werken en daarmee de politieke besluitvorming te verbeteren.

Programma

Met een korte online inventarisatie vragen we de deelnemers zelf wat ze moeilijk vinden aan het virtueel vergaderen én wat ze zouden willen leren. De resultaten bespreken we in een voorgesprek. Zo stellen we samen een op maat gemaakt programma voor de training vast.

De training bestaat uit twee blokken van anderhalfuur waar we plenaire presentatie afwisselen met meer interactieve vormen: testvragen, voorbeelden uit andere gemeenten en opdrachten in deelgroepen. Deelnemers krijgen feedback op hun presentaties, oefenen met virtueel betogen en virtueel vragen stellen en we simuleren een heuse raads- of Statenvergadering.

Na afloop

Na afloop ontvangen de deelnemers natuurlijk het Handboek Virtueel Vergaderen voor Volksvertegenwoordigers mét de Snel aan slag-gids. Daarnaast krijgen ze modellen en taakhulpen, bijvoorbeeld om het korter en levendiger betogen zelf voor te bereiden of interrupties uit te stellen. Daarnaast helpen we bijvoorbeeld graag met het evalueren van de eerstvolgende raads- en/of commissievergadering!

Handboek virtueel vergaderenIn opdracht van het programma Democratie in Actie van BZK en VNG schreven John Bijl en Victor Vlam van het Periklesinstituut het Handboek virtueel vergaderen voor volksvertegenwoordigers. Het gaat niet alleen in op de beperkingen van vergaderen in een virtuele omgeving maar vooral hoe je in een videovergadering een politiek overleg of debat voert.

Het bevat uitleg en toelichting maar ook een praktische Snel aan de slaggids voor je eerste virtuele vergadering én een evaluatieformulier om de volgende nóg beter te laten zijn. Bekijk het boek hier.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Virtuele bijeenkomst
Intake door deelnemers vooraf
Zelf aan de slag met oefening in deelsessies
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Hulpmiddelen voor virtuele betogen en interrumperen
Handboek virtueel vergaderen
Duur
  • Intake en voorbereiding met griffie en burgemeester
  • Virtuele bijeenkomst van een dagdeel met de hele raad, of Staten
Opbrengst
  • Beter omgaan met de beperkingen van virtuele omgeving
  • Technieken voor interrupties in virtuele omgeving
  • Verbeterde virtuele interactie
Kosten
Voorbereiding, intake en lesmateriaal€ 580
Virtuele bijeenkomst met twee trainers (kosten per trainer)€ 1.080

Laten we beginnen!

Start een gesprek