Onze diensten Voor de volksvertegenwoordiging

Betere besluitvorming

Vergaderen en politieke besluiten nemen doe je samen. Het verbeteren ervan ook. Een goede raads- of Staten-vergadering ontstaat pas wanneer tegenstanders met elkaar duidelijk kunnen maken wat de meningsverschillen precies zijn, ingaan op elkaars argumenten en dán pas het besluit te nemen welke oplossing de beste is. Zo ontstaat goed afgewogen en transparante besluitvorming, begrijpbaar voor burgers en belanghebbenden.

Met onze programma’s laten we raden en Staten zien hoe ze effectiever op elkaar in gaan, het vergadermodel beter kunnen benutten en hoe ze politieke debatten inzichtelijk en invoelbaar houden. Zodat de politieke besluitvorming beter wordt en de raadsvergaderingen aantrekkelijker.

In een goede politieke besluitvorming organiseer je het meningsverschil. Door met elkaar te onderzoeken wat de argumenten zijn en dán pas een afweging te maken. Het Periklesinstituut helpt gemeenteraden niet alleen aan de vaardigheden, we helpen ook bij de rolopvatting, de samenwerking en duale verhoudingen in het gemeente- en provinciebestuur en het goed gebruik van de instrumenten voor het raads- en Statenwerk.

Met ervaring uit meer dan 300 gemeenten

Het Periklesinstituut bouwt op de ervaring van de observaties van De Mystery Burger uit letterlijk meer dan 300 gemeenteraden en Provinciale Staten. Voor Binnenlands Bestuur bezoekt John Bijl wekelijks een een raads- of Statenvergadering en doet ervan verslag in zijn column in Binnenlands Bestuur.

Laten we beginnen!

Kunnen wij jouw raad helpen bij het effectiever vergaderen of het verbeteren van politieke proces?

Wij helpen je graag.

Start een gesprek