Programma van diensten

Het Raadstevredenheidsonderzoek

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Als je raads- of Statenleden vraagt ‘hoe gaat het’ is eerlijk gezegd het antwoord niet eens het belangrijkste. Interessanter is hoe ze tot dat oordeel zijn gekomen. Het Periklesinstituut ontwikkelde in de loop der jaren behoorlijk gedetailleerde sets van vragen om met de leden van de volksvertegenwoordiging zelf te kijken naar hoe de besluitvorming beter kan. De kwaliteit van politieke besluitvorming wordt door meer factoren beïnvloed dan alleen de vaardigheden van de vergaderdeelnemers. Al deze thema’s werken ook nog eens op elkaar in. Met het Raadstevredenheidsonderzoek brengen we middels een enquête en een gezamenlijk gesprek beter in kaart hoe de raad of Staten het werken ervaart.

Doel en opzet

Om de besluitvorming beter te maken, zul je uiteraard eerst moeten weten waar de leden het meest tegen aanlopen. Het gebruik van het vergadermodel, de functionaliteit van de vergaderstukken, de toepasbaarheid van het Reglement van Orde en helderheid over de raadsinstrumenten, maar ook de onderlinge verhoudingen of de ‘debatcultuur’, politieke stijlen, verhouding tot en samenwerking met het college en het werk van de vergadervoorzitters.

Met het Raadstevredenheidsonderzoek brengen we ervaringen van de raads- of Statenleden met deze verschillende thema’s in kaart. Om ze vervolgens met elkaar over deze indrukken constructief in gesprek te brengen. En af te sluiten met een plan voor hoe het beter kan.

Voorbereiding

In een voorbereidend gesprek van anderhalf uur met de griffie, eventueel aangevuld met leden een werkgroep bespreken we de aanleiding voor het raadstevredenheidsonderzoek. We kijken naar jullie vergaderstructuur en -cultuur en stemmen af welke thema’s aan bod moeten komen in het raadstevredenheidsonderzoek. Op basis van dit gesprek kunnen we het onderzoek voor jullie gemeente, of provincie, op maat samenstellen.

Programma

Middels een vragenlijst, stellingen en andere vraagtechnieken inventariseren we de opinies en ervaringen over de huidige manier van vergaderen. Eventueel kunnen deze evaluaties worden aangevuld met verdiepende interviews. Hierdoor zijn we goed in staat de volksvertegenwoordiging mee te nemen in een meer geavanceerde beoordeling over zichzelf én de kwaliteit van de politieke besluitvorming.

De uitkomsten ervan presenteren we in een programma van ongeveer twee uur, waarin we de meest in het oog springende resultaten laten zien, en waar we de raads- of Statenleden enkele door de enquête opgebrachte dilemma’s voorleggen. In het verdiepende Meetlintdebat spreken we dan over nuances, uitgangspunten en achtergronden. De opbrengst levert een eindrapportage met aanbevelingen voor de bestuursstructuur (het RvO of het vergadermodel) en de bestuurscultuur.

Na afloop

In de rapportage vatten we samen wat er mogelijk is om de effectiviteit van de politieke besluitvorming in het gemeente- of provinciebestuur beter te maken en wat de volksvertegenwoordiging nodig heeft om zijn rol als hoogste orgaan verder te ontwikkelen. Hiermee heeft de raad of Staten een concrete te-doen lijst voor het verbeteren van de besluitvorming. Én, niet te vergeten, zelfinzicht en begrip van het eigen functioneren.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Enquête onder alle raads- en commissieleden
Eventueel diepte-interviews
Gesprek over resultaten enquête
Duur bijeenkomst
Plenaire bijeenkomst van ongeveer twee uur
Lesmateriaal
Adviezen en tips
Schriftelijke rapportage met uitkomsten onderzoek en plenaire bijeenkomst
Duur
  • Voorbereidend gesprek met griffie en evt werkgroep, van anderhalf uur
  • Plenaire bijeenkomst van twee uur
Opbrengst
  • Reflectie
  • Inzicht en begrip in functioneren van de raad, of Staten
  • Adviezen en tips voor verbetering
Kosten
Intake en voorbereiding€ 240
Opzetten, uitvoeren en uitwerken enquête, incl eindrapportage€ 1080
Aanvullende diepte-interviewsop aanvraag
Presentatie van twee uur, door een trainer€ 680

Laten we beginnen!

Start een gesprek