Programma van diensten

Vergroot de politieke interactie

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Politiek bedrijven is meer dan alleen zeggen wat je er van vindt. Samen met de andere leden van het hoogste orgaan van de gemeente of provincie maakt je beleidskaders of controleer je de uitvoering. Die verantwoordelijkheid draagt geen volksvertegenwoordiger alleen; dat is een verantwoordelijkheid van hele raad of Staten.

In veel raads- of commissie-vergaderingen is de tweede termijn het kortst. Dat is gek. Een goed democratisch besluit is een besluit waar argumenten en zelfs principes helder en overzichtelijk worden afgewogen. Zelfs wanneer het besluit alleen door partijen van de coalitie wordt gesteund, heeft de inwoner behoefte aan (en recht op) een inhoudelijke en overzichtelijke afweging middels het raadsdebat.

Doel en opzet

Juist wanneer volksvertegenwoordigers op elkaar in gaan ontstaat iets moois. Daarnaast maakt het gebruik van politieke argumentatie en de interactie erover ook de besluitvorming beter. In ons programma presenteren we de uitgangspunten van een goed debat en bespreken met de raads- of Statenleden hoe zij de kwaliteit van hun eigen vergaderingen ervaren.

Dit vergroot niet alleen de kwaliteit van de interrupties bij politieke vergaderingen, maar zorgt er tegelijkertijd ook voor dat de tweede termijn van de vergadering meer oplevert. Daarnaast besteden we volop aandacht aan wanneer je een interruptie gebruikt — en wanneer je je reactie beter bewaart voor de volgende spreekbeurt.

Programma

Leren reageren is vooral oefenen. Met drie gevarieerde oefeningen leren de deelnemers hoe ze met verschillende technieken hun interrupties verscherpen, effectief een tweede termijn opbouwen én hoe constructief weerwoord te geven. En zo de gehele politieke besluitvorming beter te maken.

We wisselen het programma af met hoe interactieve argumentatie voor betere politiek zorgt — maar ook ruimte biedt aan iedere fractie om zijn achterban te vertegenwoordigen. Daarnaast laten we zien hoe argumentatieve interactie de besluitvorming beter maakt. Door hier samen aan te werken leren ze ook wat het primaat van politiek bedrijven is: het zo goed mogelijk met elkaar van mening verschillen en dán het debat aangaan.

Na afloop

Na het programma ontvangen de deelnemers van alle behandelde technieken superhandige taakhulpen waarmee ze zich kunnen voorbereiden op het volgende maar dan echte raads- of Statendebat. In een korte reader laten we zien hoe de technieken zich verhouden tot hun vergadermodel én hoe ze in elke fase van het besluitvormingsproces te gebruiken zijn.

Eventueel is het mogelijk de bijeenkomst vooraf te laten gaan door een observatie van de Mystery Burger. Zo passen we het programma aan op het kennis- en ervaringsniveau in de volksvertegenwoordiging én kunnen we voorbeelden uit hun eigen praktijk in de training gebruiken.

Het programma past goed bij raden die werken met bijvoorbeeld een raadsakkoord of vergelijkbare samenwerkingsafspraken tussen volksvertegenwoordiging en college. Om diezelfde reden werkt dit programma ook goed na het maken van werkafspraken met het college over de Bestuurlijke verhoudingen.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Plenair programma
Oefenen met verschillende technieken
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Slimme taakhulpen
Reader en presentatiemateriaal
Duur
  • Intake met griffier en/of vertegenwoordiging uit de raad
  • Een dagdeel training
Opbrengst
  • Effectiever vergaderen door inzicht in meningsverschillen
  • Scherper debat
  • Heldere afwegingen met meer legitimiteit
Kosten
Intake, voorbereiding en lesmateriaal€ 580
Dagdeel training met twee trainers (kosten per trainer)€ 1080

Laten we beginnen!

Start een gesprek