Onze diensten Voor de volksvertegenwoordiging

Vertrouwenscommissie

De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad, maar ook begeleider van het college, beschermheer van de rechtsstaat en boegbeeld van de samenleving. Het aanbevelen van een nieuwe burgemeester is een van de meest aansprekende besluiten die een gemeenteraad kan nemen.

Hoewel de inhoudelijke verantwoordelijkheden bescheiden zijn, is de burgemeester in spil in de politieke cultuur van de gemeente. Zijn of haar voorkomen, stijl en bestuurlijke oriëntatie geven een toon aan de manier waarop het gemeentebestuur functioneert. En hoe de samenleving er naar kijkt.

Een burgemeestersbenoeming onderscheidt zich van andere werving- en selectieprocessen door de bijzondere positie die een burgemeester heeft in het lokale bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van een burgemeester zijn divers, veelzijdig en uniek voor het ambt.

Aangezien een benoemingsprocedure geen alledaagse aangelegenheid is, kiezen veel gemeenten voor externe ondersteuning — sollicitatiegesprekken voeren is voor raadsleden meestal geen core-business. Daarnaast hebben raadsleden niet altijd een compleet beeld van wat het ambt behelst. Dat maakt het voor een gemeenteraad extra complex een burgemeesterskandidaat uit te zoeken.

We helpen de raad én de (beoogd) vertrouwenscommissie eerst met het maken van een kader. Voor welke taken is de burgemeester verantwoordelijk? Welke prioriteiten zijn daar te stellen welke stijl of persoonskenmerken vinden we daarbij passen? We ontwikkelden een gespreksmethode om de raad zelf eigenschappen te laten formuleren en deze op coherente wijze te laten aansluiten bij de verantwoordelijkheden van het burgemeestersambt. De methode laat zich prima aanvullen met verdere verkenningen, zoals het spelen van de Burgemeestergame of het betrekken van de samenleving.

 

Na het vaststellen van de profielschets helpen we graag de vertrouwenscommissie verder op weg in de selectie van de kandidaten. Bijvoorbeeld door met hen het gesprek met de Commissaris van de Koning voor te bereiden.

Daarna begeleiden we de vertrouwenscommissie met een sollicitatietraining, waar we hen vraagtechnieken aanleren om de kandidaten in een gesprek te toetsen aan het profiel maar ook persoonlijk beter te leren kennen. De commissieleden oefenen de gesprekken met een van onze trainingsacteurs — en eventueel met oefenkandidaten.

Uiteindelijk levert het een aanbeveling op die voor iedereen logisch is. En een nieuwe burgemeester die past bij de gemeente.

Laten we beginnen!

Kunnen wij jouw raad helpen bij het effectiever vergaderen of het verbeteren van politieke proces?

Wij helpen je graag.

Start een gesprek