Onze diensten Voor de volksvertegenwoordiging

Verkiezingen

In ons staatsbestel kennen we eigenlijk twee soorten democratie. Die van de verkiezingen, waar iedere kiesgerechtigde zijn voorkeur kan uitspreken over de samenstelling van de vertegenwoordiging. En die van ná de verkiezingen waar het dan gekozen hoogste orgaan van de gemeente of provincie namens de hele samenleving het debat voert.

 

De periode rond de verkiezingen is het moment om deze twee democratieën aan elkaar te verbinden. Enerzijds doen politici dat zelf. Met hun politieke verenigingen gaan ze de straat op, spreken ze met kiezers of agenderen ze onderwerpen in de media. Ze voeren onderling debatten om de keizer duidelijk te maken waar deze verkiezingen over gaan én wat er van het gemeente- of provinciebestuur mag worden verwacht.

Daarnaast is er nog een getrapte verantwoordelijkheid. Na de verkiezingen zijn de leden van de volksvertegenwoordiging gekozen — en hebben ze als eerste verantwoordelijkheid het vormen van het dagelijks bestuur van de gemeente, of provincie. Met die vorming wordt er van de leden niet alleen verlangd dat ze kundige bestuurders selecteren maar ook dat de benoeming van deze recht doet aan de verkiezingsuitslag. Inhoudelijk, maar ook in het vormgeven van de politieke cultuur van de gemeente of provincie.

Het Periklesinstituut helpt gemeenteraden en Provinciale Staten in dat proces met een Duidingsdebat, direct na de verkiezingen. In een duidingsbijeenkomst spreken de nieuw gekozenen met elkaar over hoe de komende bestuursperiode moet worden vormgegeven. Wat zegt de uitslag hen? En hoe verwachten ze dat het gemeentebestuur zich gaat organiseren? Onderling, maar ook met de samenleving?

Daarnaast laten we in onze workshop Hoe vorm je een college? zien welke mogelijkheden er zijn voor de selectie en benoeming van wethouders of gedeputeerden, hoe je daarbij rekening moet houden met de lokale bestuurscultuur én hoe je het college een zo goed mogelijk gelegitimeerde opdracht meegeeft.

Laten we beginnen!

Kunnen wij jouw raad helpen bij het effectiever vergaderen of het verbeteren van politieke proces?

Wij helpen je graag.

Start een gesprek