Programma van diensten

Lezing Hoe vorm je een college?

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Na de verkiezingen en de installatie, ligt er meteen een grote uitdaging voor de nieuwe leden klaar: het completeren van het gemeente- of provinciebestuur met wethouders of gedeputeerden. Hoewel oude patronen bij de vorming van een college soms nog werken, zijn er meer mogelijkheden. In deze interactieve lezing laat John Bijl zien op welke wijze de raad of Staten met de collegevorming invloed heeft op de bestuurscultuur.

Met de uitspraak van de kiezer op de verkiezingsdag ben je er nog niet. De parlementaire democratie begint dan pas, met allereerst de formatie van een nieuwe college. Regels of zelfs wetten zijn er niet voor: de Gemeentewet en Provinciewet zeggen alleen dat ‘de raad (of Staten) de wethouders (dan wel gedeputeerden)’ benoemt.

Doel en opzet

Hoezeer de politiek de laatste jaren is veranderd, de manier van collegevorming is nog steeds de macht der gewoonte. In deze interactieve lezing licht John Bijl toe waarom het hoogste orgaan zijn óók betekent dat van de raad en Staten verwacht mag worden de bestuurscultuur van de gemeente of provincie in te richten. En hoe het profiel van de aan te stellen college-leden daar aan bijdraagt.

Bijl laat zien welke verschillende mogelijkheden er zijn om op andere wijzen dan het ‘naar voren schuiven van de lijsttrekkers’ kandidaat-wethouders te benoemen. Én vooral wat de voordelen zijn van een meer weloverwogen keuze (met de gedachte dat het dan altijd alsnog een van de (voormalig) lijsttrekkers kan worden.

Programma

Rijk geïllustreerd met voorbeelden van ervaringen uit andere gemeenten en uit de geschiedenis, laat John zien welke andere methoden er zijn geweest, wat de voor- en nadelen ervan waren en wat het effect van deze andere formatiemethoden op de bestuurscultuur en bestuurskwaliteit is geweest. In drie fasen laat hij zien welke vragen er áchter de formatie zitten Welk soort raad willen wij zijn? Hoe willen wij samenwerken met het college? En: wat is dan het profiel van de wethouders?

Na afloop

Aan het eind van de lezing hebben de raadsleden een goed beeld van welke keuzen er impliciet achter de fase van collegevorming zitten en welke voordelen het voor het functioneren van het gemeentebestuur heeft, wanneer je deze expliciet maakt. De mogelijkheden staan in de reader Menu Collegekeuze nog eens op een rijtje.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Lezing rijk aan voorbeelden
Discussie over een aanpak voor de eigen gemeente
Duur bijeenkomst
Lesmateriaal
Menukaart Collegevorming
Checklist (in)formatie
Duur
  • Intake met griffier en/of burgemeester
  • Lezing van 1,5 uur
Opbrengst
  • Inzicht in het wettelijk kader en de mogelijkheden
  • Doens en niet-doens van het (in)formatieproces
  • Eigen uitgangspunten voor de eigen gemeente
Kosten
Lezing door John Bijl€ 1.200

Laten we beginnen!

Start een gesprek