Onze diensten Voor de volksvertegenwoordiging

Agendacommissie

Een goed politiek besluit begint met een goede voorbereiding. Bij elke gemeenteraad of Provinciale Staten hoort dus ook een goede agendacommissie. De trainingen van het Periklesinstituut helpen dit presidium de besluitvorming voor de raad goed voor te bereiden, een debatplanning te maken en daarmee rol van de gemeenteraad te versterken.

Alle politici zijn de politiek in gegaan om het debat te voeren, niet om het te organiseren. Toch is het goed functioneren van de agendacommissie onontbeerlijk voor effectieve politieke besluitvorming.

Grip op de besluitvorming is grip op de eigen agenda

Zeker bij politieke besluiten geldt het: toeval bestaat niet. Wanneer het hoogste orgaan een goed besluit neemt – dat wil zeggen een besluit dat juridisch klopt, voor het college uitvoerbaar is én waarvan de politiek afwegingen en het draagvlak ervoor inzichtelijk is gemaakt – is daar een goede voorbereiding aan vooraf gegaan.

Veel van die voorbereiding gebeurt in het presidium of liever gezegd: de agendacommissie. Een groep van daartoe benoemde raadsleden die zich bezighoudt met de planning van de raadsagenda’s. 

Een behandelbare agenda

In ons trainingsprogramma leren we de agendacommissieleden hoe de volksvertegenwoordiging zelf grip op de agenda houdt. Voor de korte termijn helpen we ze met de behandelbaarheid van de door het college of anderen aangedragen voordrachten. We leren ze hoe ze de kwaliteit van een te agenderen raadsvoorstel op a-politieke wijze kunnen beoordelen. 

Daarnaast laten we ze zien hoe grip op de agenda voor de langere termijn de volksvertegenwoordiging een sterkere rol geeft — en beter politieke besluiten oplevert. We leren ze om te gaan met de ambtelijke planning, waarbij de planning soms ongelijk over het jaar verdeeld raakt, de voorbereidingstijd te kort kan zijn én agendapunten soms niet worden behandeld op een manier zoals de raad of Staten het zelf graag zien.

We laten ze verschillende deliberatieve vormen voor een effectieve organisatie van de besluitvorming zien en hoe ze met een termijnplanning de bestuurlijke én electorale rol van de raad versterken.

Samen met de bewoners

Ook de rol van de samenleving komt aan bod. Met behulp van de participatiematrijs laten we de deelnemers zien op welke manieren de samenleving van burgers, bedrijven of andere belanghebbenden kunnen worden betrokken door middel van inspraak en participatie.

Daarnaast denken we met de gehele raad of Staten graag mee over de rol van de agendacommissie. Met een eventuele opfrissing van de verordening, duidelijke afspraken over het werk van de agendacommissie én vaardige leden heeft raad meer grip op de eigen agenda.

Laten we beginnen!

Kunnen wij jouw raad helpen bij het effectiever vergaderen of het verbeteren van politieke proces?

Wij helpen je graag.

Start een gesprek