Onze diensten Voor de volksvertegenwoordiging

Financiën

Het is een groot misverstand dat politiek over geld zou gaan. Toch kan de behandeling van de begroting ieder jaar weer op veel aandacht rekenen van volksvertegenwoordig én publiek. In onze programma’s willen we raads- en Statenleden laten zien hoe ze politiek bedrijven zonder geld als direct beperkende factor te zien, maar juist met de politieke besluitvorming de financiële stromen ‘in control’ te houden.

Gemeenten en provincies zijn complexe organisaties — en hun begrotingen weerspiegelen dat meteen. Toch zijn zijn raads- en Statenleden via het budgetrecht direct verantwoordelijk voor de begroting. En dat terwijl er geen volksvertegenwoordiger is te vinden die zich kandidaat heeft gesteld om raads- of provincieaccount te spelen.

Van politiek naar begroting

In onze bijeenkomst Sturen met geld laten we raads- en Statenleden hoe de financiën van de gemeente en provincie zijn opgebouwd. Waar komt het geld vandaan? En voor welk deel ben je zelf verantwoordelijk voor de inkomsten? We maken ze bekend met de eigen financiële huishouding én leren ze de begroting als raadsinstrument te zien. Met de taakhulp ‘Hoe vind ik geld voor mijn voorstel?’ zijn ze in staat zelf hun weg door de financiële stukken te vinden.

 

Heldere afspraken over leesbare financiën

Net zo goed als een agendacommissie het proces voor de besluitvorming inricht, helpt de auditcommissie namens het hoogste orgaan de financiële sturing in te richten. De commissie voert namens de raad een scherp gesprek met het college – en de raadsaccountant – over de finesses van financieel beleid. Zodat er een een wijze van informeren komt, die de héle gemeenteraad of de hele Staten in staat stelt om te sturen op de hoofdlijnen van beleid. Waarmee de begroting uiteindelijk niet alleen sluitend, maar ook leesbaar is.

Laten we beginnen!

Kunnen wij jouw raad helpen bij het effectiever vergaderen of het verbeteren van politieke proces?

Wij helpen je graag.

Start een gesprek