Programma van diensten

Sturen met geld

Laten we beginnen!

Start een gesprek

De gemeentefinanciën zijn voor sommige raadsleden nog steeds een doolhof. Met de training Sturen met geld bieden we de raadsleden een routekaart — én hulp om in hun eigen begroting de financiën te vinden voor hun eigen politieke plan.

Om hun groeiende verantwoordelijkheden te kunnen waarmaken hebben gemeenten financiële middelen nodig. Het grootste deel van deze financiën komt binnen via het Rijk. Maar hoe beschikken gemeenten over die gelden en onder welke voorwaarden? Nieuwe taken, extra budget, maar ook bezuinigingen: gemeenteraden staan voor de uitdaging om de juiste financiële keuzes te maken.

Doel en opzet

Geld is de basis van het reilen en zeilen van de gemeente. Toch is weten hoe de begroting werkt zelfs voor de ervaren volksvertegenwoordigers een mysterie. Wat wordt er nu van de raad of Staten – als hoogste orgaan met het budgetrecht – verwacht? Welke vragen kan je stellen? 

Met de Masterclass Sturen met geld leren we de leden aan de hand van hun eigen begroting de de begroting te lezen, maar vooral te gebruiken. En inzien dat geld slechts een middel is; goed om bij tijd en wijle het debat over te voeren, maar dat debat moet niet afleiden van de hoofdzaak: het beoogd maatschappelijk effect. De workshop is geschikt voor heel de raad of Staten, maar kan ook worden verzorgd voor bijvoorbeeld alleen de woordvoerders financiën.

Programma

Met de begroting in de hand laten we de leden zelf kennis maken met de begroting én de andere financiële producten zoals de kadernota, de jaarrekening en voortgangsrapportages. We laten ze zien hoe ze beleid in deze begrotingsproducten kunnen volgen.

Aan de hand van de taakhulp Hoe vind ik geld voor mijn voorstel? leren ze financiële onderbouwing vinden voor hun eigen politieke plan — en hoe ze dit in een amendement kunnen zetten. In het tweede deel van de bijeenkomst zien ze met welke financiële kengetallen ze de gezondheid van de financiën kunnen beoordelen. Om de route door de begroting goed uit te leggen, zorgen we voorafgaand aan de training voor een gedegen analyse van de begroting.

Na afloop

Door met de leden van de raad of Staten de leesbaarheid en opbouw van de begroting te behandelen, willen we voorkomen dat debatten over geld gaan, en er juist voor zorgen dat  de raad bij de hoofdlijnen van beleid kan blijven, zonder de controle op de begroting te verliezen.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Not
Duur bijeenkomst
Dagdeel
Lesmateriaal
Praktische financiële taakhulpen
Presentatie en lesmateriaal
Duur
  • Voorbereiding met griffie
  • Programma van een dagdeel
Opbrengst
  • Kennis van de verschillende financiele producten en hun samenhang
  • Financien gebruiken ter ondersteuning van politieke wensen
Kosten
Intake, voorbereiding en lesmateriaal€ 580
Training van een dagdeel, met financieel specialist€ 1080

Laten we beginnen!

Start een gesprek