Onze diensten Voor de volksvertegenwoordiging

Zonder last

Iedereen die politiek bedrijft kent wel een voorbeeld: een raadslid dat meestemt met subsidie voor een vereniging waar hij zelf actief is. Een fractie die het fractiebudget ergens voor gebruikt waar het niet helemaal voor bedoeld is. Of dat Statenlid, die op onduidelijke wijze aan informatie is gekomen. 

Integriteit staat nog steeds hoog op de agenda. Dat is maar goed ook. Integriteitskwesties schaden het aangezicht van de politiek en zorgen voor minder eerlijke besluitvorming. 

Met het programma Integriteit van het volksvertegenwoordigende ambt onderzoekt het Periklesinstituut samen met de volksvertegenwoordigers naar hún beleving en betekenis van integriteit. En daarmee hoe ze zélf de integriteit van het openbaar bestuur kunnen beschermen en bevorderen. 

Door het onderwerp bespreekbaar en toegankelijk te maken, halen we ook het taboe óm er over te spreken eraf. Daarmee stimuleren we ze ook twijfel over hun eigen overwegingen te delen. Door met een ander – en niet per se de griffier of de burgemeester, dijkgraaf of CdK – een mogelijke afweging te onderzoeken, kom je zekerder uit de strijd. 

In verschillende programmaonderdelen helpen we volksvertegenwoordigers en ambtsdragers met het herkennen van het grijze gebied, leren we ze om te gaan met persoonlijke dilemma’s en oefenen we met hen sterker te staan bij druk van buitenaf. Zo helpen we niet alleen de individuele politicus, maar ook het hele gemeente-, provincie- of waterschapsbestuur te werken aan integriteit.

 

Laten we beginnen!

Kunnen wij jouw raad helpen bij het effectiever vergaderen of het verbeteren van politieke proces?

Wij helpen je graag.

Start een gesprek