Programma van diensten

Omgaan met agressie

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Het hoort er niet bij, maar de kans dát het gebeurt is helaas groot. Scheldende bewoners, intimiderende groepen op de publieke tribune en bedreigingen en geweld. Het komt te vaak voor dat burgers op een vervelende manier de grenzen van fatsoen overschrijden.Tijdens het programma maken de raadsleden kennis met de verschillende vormen van agressie — en hoe op deze te reageren. Onze trainingsacteurs laten de soorten agressie in herkenbare cases zien. Het programma maakt hiervoor gebruik van actuele en herkenbare casuïstiek. 

Het programma De schaduwzijde van de spotlights richt zich op volksvertegenwoordigers, zij krijgen immers vaak op persoonlijke wijze te maken met boze burgers: ze worden benaderd om hún mening — en worden zo gedwongen die bij te stellen. 

Doel en opzet

Dit programma helpt raadsleden verschillende soorten agressie te herkennen, laat zien hoe je met dergelijke uitingen om kunt gaan, de kwestie de-escaleert en gezamenlijk ervoor kunt zorgen dat kwaad niet erger wordt. De deelnemers leren anticiperen op agressie én leren hun mentale weerbaarheid versterken.

Programma

Tijdens het programma laten onze trainingsacteurs de soorten agressie in herkenbare cases zien. De raadsleden gaan vooral zelf oefenen met verschillende technieken. Het programma maakt hiervoor gebruik van actuele casuïstiek die we zelf verzamelden.

Daarnaast willen we er met het programma ook zorg voor dragen dat agressie, intimidatie en bedreiging makkelijker en taboe-vrij te bespreken is, tussen raadsleden onderling. De belangrijkste steun bij dergelijke situaties komt tenslotte eerst van je (raads)collega’s.

Na afloop

Met de bijeenkomst hebben de deelnemers beter inzicht in verschillende vormen van agressie en zijn beter in staat om daar op te anticiperen en reageren. Hierdoor zijn raads- en Statenleden meer weerbaar en zijn in staat hun grenzen hierbij te bewaken. We moedigen aan afspraken te maken over het geregeld of regulier op de agenda houden van het onderwerp. Aan het eind van het programma ontvangen de deelnemers de lesbundel De schaduwzijde van de spotlights en de taakhulp Omgaan met agressie.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Groepsdiscussie over volksvertegenwoordiger en het sociaal netwerk
Oefenen met een trainingsacteur
Gezamenlijke afsluiting over weerbaarheid
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Tips om weerbaar te blijven
Lesbundel De schaduwzijde van de spotlights en taakhulp Omgaan met agressie
Duur
  • Uitgebreide intake met griffie en burgemeester/dijkgraaf/CdK
  • Een dagdeel met raad of Staten én college
Opbrengst
  • Inzicht in soorten agressie
  • Taboevrij spreken
  • Weerbaardere politici
Kosten
Een dagdeel met trainer en trainingsacteur (kosten per trainer)€ 1080
Intake, voorbereiding en lesmateriaal€ 580

Laten we beginnen!

Start een gesprek