Programma van diensten

Integriteit van buiten

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Als onderdeel en vooral lid van de samenleving worden raadsleden aangesproken. Door hun achterban, of door buurtgenoten en bekenden uit het verenigingsleven waar ze meer dan eens zelf actief aan deelnamen. Soms willen ze dan wat van je. En heel soms is het dan moeilijk om nee te zeggen waar dat tóch moet. 

Het programma Integriteit van buiten richt zich op  volksvertegen-woordigers die zelf actief deel uit maken van hun samenleving — in andere rollen dan die van raads- of Statenlid. Ze zijn lid van een sportvereniging of actief in het buurtwerk. Daarnaast beschikken raadsleden meestal zelf over een actief sociaal netwerk, al is het maar de politieke partij waar ze zelf lid van zijn.

Doel en opzet

Dit onderdeel helpt raadsleden in gesprekken met de eigen achterban rolscheiding tussen raadslid-zijn en actiefburgerschap te maken. Dit doen ze door met elkaar het belang ervan te bespreken én te oefenen hoe je dit in gesprekken doet, zónder de relatie met de achterban in gevaar te brengen.

Programma

In een korte opening bespreken het hebben van een actief sociaal netwerk en het belang van rolduidelijkheid en rolscheiding — ook het belang om dit duidelijk maken voor je eigen achterban.

Daarna vragen we de deelnemers zelf deze rolscheiding aan te brengen in gesprekken. Met op waargebeurde verhalen gebaseerde casuïstiek zien ze de verschillende manieren hoe ze met integriteit van buiten te maken krijgen en oefenen ze met met een trainingsacteur het weerbaar worden voor het doen van toezeggingen of het maken van beloftes.

Na afloop

Met de bijeenkomst hebben de deelnemers beter zicht op de scheiding tussen het raadslidmaatschap en het actief lid zijn van de samenleving. Hierdoor zijn raadsleden meer weerbaar voor onbewuste beïnvloeding van buiten af en zijn in staat hun grenzen hierbij te bewaken. We moedigen aan afspraken te maken over het geregeld of regulier op de agenda houden van het onderwerp.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Groepsdiscussie over volksvertegenwoordiger en het sociaal netwerk
Oefenen met een trainingsacteur
Gezamenlijke afsluiting over weerbaarheid
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Tips om weerbaar te blijven
Lesbundel Integriteit en het politieke ambt
Duur
  • Uitgebreide intake met griffie en burgemeester/dijkgraaf/CdK
  • Een dagdeel training
Opbrengst
  • Heldere en gedeelde rolscheiding tussen het raadslid-zijn en burgerschap
  • Aandacht hebben en (mentaal) weerbaar zijn voor onbewuste beïnvloeding
  • Technieken om in gesprekken grenzen te bewaken
Kosten
Intake, voorbereiding met griffie, en lesmateriaal€ 580
Programma met twee trainers (kosten per trainer)€ 1080

Laten we beginnen!

Start een gesprek