Programma van diensten

De dilemma’s van het politieke ambt

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Integriteit kan als thema steeds op een rijke publieke belangstelling rekenen. Eigenlijk is dat terecht; de aandacht voor oprecht en integer bestuur hoort bij een democratische rechtstaat. De keerzijde is dat politici het gevoel hebben onder een vergrootglas te liggen. En dat de minste ‘schijn van’ of zelfs het vermoeden van de kleinste misdraging in het privédomein tot grote issues kan leiden. In de training De dilemma’s van het Politieke Ambt leren we de deelnemers zelf hun beleving van én de valkuilen bij integriteit herkennen. Dan doen we met actuele casuïstiek en herkenbare vraagstukken, die we in de loop der jaren zelf en met onze lokale en regionale mediapartners verzamelden. Hierdoor zijn we in staat een voor de deelnemers herkenbaar en daardoor geloofwaardig beeld te schetsen over het belang van integriteit.

Doel en opzet

Dit programma leert de deelnemers op toegankelijke doch indringende wijze kennis maken met integriteit. Met cases waar de twijfel over wat nu wel of niet integer gedrag is, laten we het omvangrijke grijze gebied zien.

Programma

Met cases worden de verschillende aspecten van integriteit behandeld. Daarmee formuleren de deelnemers zelf antwoord op de vragen Hoe kan integriteit de kwaliteit van politieke besluitvorming beïnvloeden? Op welke wijze kun je integriteit onderzoeken en beoordelen? en Hoe kan ik waakzaam blijven op integriteitskwesties? Aan de hand van deze antwoorden onderzoeken de deelnemers in groepen zelf nieuwe cases om onderling te bespreken en zo doende elkaars antwoorden te onderzoeken en aan te scherpen.

Na afloop

De interactieve lezing geeft de deelnemers een ongeforceerde kijk op het thema integriteit en het belang ervan. Door met elkaar cases te hebben besproken, wordt het toegankelijker om ook in het vervolg met elkaar over integriteit te spreken. Bijvoorbeeld wanneer er een situatie speelt of dreigt te spelen. De lezing biedt verdieping in het begrip van integriteit waardoor men zelf een meer doordacht en wellicht genuanceerd oordeel over eigen of andermans handelen kan geven. Pagina

 

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Interactieve introductie met het begrip integriteit
Casuïstiek om verschillende aspecten te ontdekken
Duur bijeenkomst
Anderhalf- tot twee uur
Lesmateriaal
Toegang tot de casusbibliotheek
Hand-out van de bijeenkomst
Duur
  • Voorgesprek met de griffie en burgemeester/dijkgraaf/CdK
  • Bijeenkomst van maximaal twee uur met de gehele raad
Opbrengst
  • Inzicht in het begrip integriteit in politieke context
  • Op eigen wijze mogelijke dilemma’s herkennen — ook in eigen gedrag
  • Onderwerp op toegankelijke wijze bespreekbaar gemaakt
Kosten
Voorbereiding met de griffie€ 580
Programma met één begeleider€ 1080

Laten we beginnen!

Start een gesprek