Programma van diensten

Schone handen

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Als goed volksvertegenwoordiger ben je nooit belangeloos. Als inwoner van de gemeente heb je áltijd belang bij hetgeen je in de raad bespreekt en waar je over stemt. Tijdens deze workshop laten we met heldere casuïstiek de raadsleden zien én ervaren dat in feite ieder raadslid in aanraking komt met rolconflicten.Rolconflicten zijn voor een volksvertegenwoordiger niet alleen onvermijdelijk — ze zijn eigenlijk gewenst. Immers, een goed geïnformeerd en betrokken raadslid is ook een aanwinst voor het functioneren van de democratische besluitvorming.

Doel en opzet

Met de door ons ontwikkelde aanpak van schuivende dilemma’s zoeken we in dit programma samen met de raadsleden naar de essentie van een integriteitskwestie. Door gebruik van levendige casuïstiek en herkenbare situaties laten we in ons programma politici zien dat de scheidslijn tussen wel of niet integer gedrag vaak alleen te vinden in is in de uitleg die iemand geeft aan zijn handelen.

Programma

Na een plenaire opening waarin we de opzet van het programma schetsen en het thema integriteit verkennen, gaan de deelnemers in kleinere groepen uiteen. Ze verkennen met een gespreksleider in zogeheten schuivende cases de grenzen en uitgangspunten van hun eigen integriteit. Ze leren er hun eigen valkuilen te herkennen en dilemma’s makkelijker met elkaar bespreekbaar te maken.

Daarna maken de deelnemers kennis met de drie dilemmavelden van integriteit. Daar laten we zien hoe belangrijk het is om eigen afwegingen helder te formuleren en leren we ze hoe je dat doet.

Na afloop

Met het programma maken we niet alleen de individuele politicus maar ook de hele politiek meer weerbaar. Het doel van het programma is om vooral onderling het onderwerp integriteit op de agenda te houden. Formeel, maar ook informeel, zodat raadsleden zonder bezwaar of taboe ook met elkaar over integriteit kunnen praten. Van het Periklesinstituut ontvangen ze elk halfjaar een casus om dat te doen.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Plenaire opening Het belang van integriteit
Discussiegroepen over het Verkennen van de valkuilen
Gezamenlijke afsluiting bewaken van grenzen en verantwoording
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Halfjaarlijkse cases om zelf te bespreken
Toegang tot de casusbibliotheek
Lesbundel Integriteit en het politieke ambt
Duur
  • Uitgebreide intake met griffie en burgemeester/dijkgraaf/CdK
  • Een dagdeel met hele raad, of Staten
Opbrengst
  • Zelfinzicht en zelfreflectie in eigen waarden en normen
  • Verbeterd onderling gesprek over integriteitskwesties en het voorkomen ervan
  • Vaardigheden en technieken om eigen afwegingen inzichtelijk te maken
Kosten
Intake, voorbereiding en lesmateriaal€ 580
Dagdeel training met twee trainers (kosten per trainer)€ 1080

Laten we beginnen!

Start een gesprek