Planning en participatie
Programma van diensten

Planning en participatie

Laten we beginnen!

Start een gesprek

De raad gaat – net zoals de Provinciale Staten – over z’n eigen agenda. Maar in de praktijk wordt wat er op de agenda staat vooral bepaald door het college. Hun voordrachten domineren niet alleen de aanvoer, maar het college bepaalt daarmee vaak ook hóe iets wordt behandeld — en daarmee de facto wanneer de zeggenschap van het hoogste orgaan gaat gelden. Daarmee verliest de volksvertegenwoordiging vaak grip op die eigen agenda én op de eigen rol.

Het college heeft de verantwoordelijkheid de agenda van de raad of Staten voor te bereiden. Maar wát er op de agenda staat en hoe het wordt behandelt, zou de volksvertegenwoordiging zelf moeten bepalen. Net zo goed als dat de volksvertegenwoordiging moet bepalen hoe de samenleving bij de besluitvorming wordt betrokken.

Doel en opzet

Wat is er voor nodig om de volksvertegenwoordiging zélf op de agenda te laten sturen? In deze module laten we zien hoe een Agendacommissie de raad of Staten sterker in de eigen rol kan zetten door niet alleen de agenda voor de vergaderingen te plannen, maar ook te kiezen welke rol het hoogste orgaan in de politieke afwegingen inneemt.

Het programma geeft de gekozen volksvertegenwoordiging een sterkere rol, waarmee niet alleen beter politiek kan worden bedreven maar ook de samenleving beter te zien krijgt hoe politiek-inhoudelijke afwegingen het beleid bepalen. En er duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe de participatie in de gemeentelijke of provinciale besluitvorming wordt georganiseerd.

Programma

Aan het eind van deze module herkennen ze de vijf fasen van het politieke besluitvormingsproces en hebben ze verschillende manieren en deliberatieve vormen gezien om een politiek in te richten die het best past bij de inhoud van het onderwerp én de eigen politieke cultuur van de gemeente. Ze leren de raads- of Statenagenda ermee vooruit te plannen — waarmee ook de behandeltijd kan worden bepaald.

Ook de rol van de samenleving komt aan bod. Met behulp van de participatiematrijs laten we de deelnemers zien op welke manieren de samenleving van burgers, bedrijven of andere belanghebbenden kunnen worden betrokken door middel van inspraak en participatie.

Optie: Het programma kan worden gecombineerd met een informatiesessie voor de hele raad of Statenleden. Hier komt aan de orde wat de rest van de volksvertegenwoordiging van de agendacommissie mag verwachten.

Na afloop

Met deze module weet de Agendacommissie stappen te zetten voor grip op de eigen agenda van de raad of Staten. Door de Participatiematrijs te gebruiken zijn ze in staat planningen te maken voor de participatieve agenda, met de Triagekaart zijn ze in staat de rol van de raad of Staten als politieke opdrachtgever van het beleid te organiseren.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Uitleg en voorbeeld van verschillende soorten participatie
Groepsdiscussie over gepaste participatie
Duur bijeenkomst
1 dagdeel met de hele raad of Staten
Lesmateriaal
De Participatiematrijs als hulpmiddel voor selecteren participatievormen
Duur
  • Intake met griffer
  • Bijeenkomst met 1 dagdeel
Opbrengst
  • Inzicht in soorten participatie
  • Participatieve vormen selecteren die passen bij de eigen gemeente of provincie
  • De eigen lokale participatie-kaart
Kosten
Intake en voorbereiding€ 580
Bijeenkomst van een dagdeel met één trainer€ 1080
Optioneel: onderzoek naar de eigen participatievormen

Laten we beginnen!

Start een gesprek