Programma van diensten

Inwerkprogramma Provinciale Staten

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Na de verkiezingen treden er in alle provincies nieuwe Statenleden aan. Natuurlijk wil je ze graag helpen met het zo snel mogelijk eigen maken van de bij het Statenwerk horende debatcultuur en daar uit voortvloeiende vaardigheden.

Het Periklesinstituut ontwikkelde een modulair programma. Elke module duurt anderhalf uur. Zo zijn er twee modules op een avond of vier op een dag te doen. Elke module wordt verzorgd door twee ervaren trainers van het Periklesinstituut.

Je kiest zelf welke modules je met de Staten wilt behandelen. De programma’s zijn onderling afwisselend. De ene keer is er veel oefening, de ander keer is de inhoud meer theoretisch van aard. Zo blijft het hele inwerkprogramma leerzaam, gevarieerd én boeiend.

 

 

De Provinciale Staten zijn het hoogste orgaan van de provincie. Met hun kaderstellende rol zit de volksvertegenwoordiging vooraan in de beleidscyclus. Met een goed gesteld kader spreekt de Staten zich uit over het gewenste beleid — en kunnen de Gedeputeerden aan de slag.

Met deze module helpen we Statenleden bij het oppakken van deze rol. Waarom? Omdat een goed kaderstellend debat een meer herkenbare invloed van de volksvertegenwoordiging oplevert én het de uitwerking van de wensen van de Staten door het college makkelijker maakt.

Zo wordt duidelijker waarom voor bepaald beleid is gekozen. Met het heldere politieke kader is een welles-nietes debat over een al reeds voorliggend Statenbesluit niet meer nodig. Zo is politiek beleid inzichtelijker én sneller voor elkaar.

Het belangrijkste instrument van de Staten is natuurlijk het Statendebat. Maar zo’n debat moet wel iets praktisch opleveren. Dergelijke opbrengsten worden vastgelegd in een motie, of amendement en daarnaast kunnen interpellaties, ‘moties vreemd’ en schriftelijke of mondelinge vragen de aanleiding zijn voor een debat in de Staten. Daarnaast, datgene wat de Staten wil, moet wél kunnen!

Het beginnende Statenlid duizelt bij dit nieuwe instrumentarium. Om over budgetrecht, recht van initiatief én het lijntje naar de pers maar niet te beginnen. In deze workshop laten we niet alleen de wettelijke basis of praktische effecten zien van deze politieke gereedschapskist, maar ook onder welke strategische omstandigheden je naar welk middel grijpt. 

Hoeveel geld geeft een provincie uit? Wat komt er binnen? Hoe wordt er verantwoording afgelegd over de uitgaven? En: welke wetten en regels zijn er?

Om hun groeiende verantwoordelijkheden te kunnen waarmaken hebben provincies financiële middelen nodig. Het grootste deel van deze financiën komt binnen via het Rijk. Maar hoe beschikken provincies over die gelden en onder welke voorwaarden?

Nieuwe taken, extra budget, maar ook bezuinigingen: Staten staan voor de uitdaging om de juiste financiële keuzes te maken. Deze module helpt Statenleden met praktische tips en inzichten in provinciefinanciën zodat ze voorbereid zijn om ook aan deze taak van de Staten een goede invulling te geven.

Volksvertegenwoordigen is geen vak dat je er zo maar bij doet. Ondanks dat Satenlid zijn voor de meesten een functie ernaast is, vraagt het veel. Je mening geven over beleid, nieuwe voorstellen doen, contact houden met burgers, meepraten met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties of de kunstensector, het aanscherpen van je visie, onderhandelen en natuurlijk debatteren; het zijn geen kleine dingen. Ze vragen eigen competenties.

In deze module behandelen we welke vaardigheden nodig zijn voor elke volksvertegenwoordiger. We oefenen met de belangrijkste: illustratief en invoelbaar spreken, actief en re-actief luisteren en het vertalen van politieke ideeën naar concreet beleid.

De module is gebaseerd op ons Competentieprofiel voor Volksvertegenwoordigers.

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook in je vergadermodel. Als de Staten een besluit neemt, is er een lang proces van beeld- en oordeelsvorming aan voorafgegaan. Wij spreken dan ook liever van het politieke proces dan van het Statendebat. Immers alle voorbereidende activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen beïnvloeden de argumentatie en besluitvorming. 

Het Periklesinstituut zag meer dan driehonderd gemeenteraden en ProvincialeStaten vergaderen en één ding weten we zeker: er bestaat niet één juist vergadermodel. Maar er is wel zoiets als het goed gebruik van het gekózen model. In deze module laten we zien hoe je met heldere planning en juiste voorbereiding, ervoor zorgt dat met goed gebruik van het model het proces van politieke besluitvorming effectiever kan.

Wat is het effect van jouw rol als Statenlid op jouw rol in de samenleving, en omgekeerd?

Politieke ambtsdragers liggen vaker en steeds meer onder een vergrootglas. Bijna 90% van alle Nederlanders vindt dat lokale politici een voorbeeldfunctie hebben — de media houdt hen nauwlettend in de gaten. Je moet  je er als volksvertegenwoordiger steeds meer van bewust zijn dat je meer rollen en dus meer belangen hebt in de samenleving. Ook krijgen politici en bestuurders steeds vaker te maken met agressie, zoals belediging, intimidatie en zelfs bedreiging.

In deze sessie helpen we de Statenleden zich voor te bereiden op deze ‘schaduwzijden van de spotlights’. Ze krijgen praktische tips en handvatten mee over hoe om te gaan met morele dilemma’s, maar ook wat te doen om te voorkomen dat ze zich, onder druk, genoodzaakt zien hun mening aan te passen.

Naast deze zes standaard modules kunnen we ook modules samenstellen, over thema’s zoals participatie of samenwerkingsverbanden. Ook kunnen we modules verzorgen die zich richten op het sociale aspect van het Statenwerk, de boog hoort immers niet altijd gespannen te staan. Daarbij, politieke vergaderingen zijn ook een sociale bezigheid.

Kortom, we kunnen een geheel op maat gemaakt programma samenstellen.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Modulair van opzet
Spelenderwijs de Provinciewet en het Reglement leren kennen
Oefenen met kaderstellen
Heldere instructie over politieke besluitvorming
Duur bijeenkomst
1 tot 3 dagdelen
Lesmateriaal
Taakhulpen voor provinciefinanciën
Tips voor spreekvaardigheden
Duur
  • Intake met griffier en Commissaris van de Koning
  • Een tot drie dagdelen (twee modules per dagdeel)
Opbrengst
  • De nieuwe Staten samen als groep aan de slag
  • Snelle introductie van bestuurlijke rol, positie én instrumenten
Kosten
Intake- en voorbereidingsgesprek€ 240
Per module€ 980
Lesmateriaalgratis

Laten we beginnen!

Start een gesprek