Programma van diensten

Van kandidaat naar voordracht

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Voor de meeste raadsleden zijn sollicitatieprocedures geen core-business. Toch wordt in de gesprekken die de vertrouwenscommissie met de kandidaten voert van ze gevraagd dat ze in één, of meestal twee gesprekken een goed beeld hebben of deze persoon geschikt is voor een baan die ze zelf nooit hebben gehad. Van de meeste raadsleden mag worden verwacht dat ze hun woordje paraat hebben en in staat zijn een goed vraaggesprek te voeren. Een sollicitatiegesprek met een kandidaat-burgemeester is een context die ze niet gewend zijn. Door middel van techniek en oefening leren wij ze zich goed voor te bereiden op het goed leren kennen van een kandidaat én deze te toetsen aan het door de raad vastgestelde profiel.

Doel en opzet

Wat is een goed selectiegesprek, toegespitst op het ambt burgemeester? Welk doel heeft het? Hoe bouw je een gesprek op? Hoe breng je de competenties van kandidaten in kaart? Hoe evalueer je elk gesprek? Met een trainingsacteur oefenen de commissieleden met hulp van onze casuïstiek met vraagtechnieken, gespreksmodellen en gespreksvaardigheden. We helpen ze met de structuur en de opzet van het sollicitatiegesprek zelf, de rolverdeling, wie stelt welke vraag, en de randvoorwaarden voor de omgeving waarin het gesprek plaatsvindt. Ook leren we de leden van de commissie een gestructureerde evaluatie van elk gesprek te maken.

Daarbij helpen we de vertrouwenscommissie ook met de voorbereidingen voor de presentatie van de twee geselecteerde kandidaten aan de raad. Zodat ook daar een eerlijk en openhartig gesprek kan plaatsvinden over welke kandidaat-burgemeester de aanbeveling van heel de raad krijgt.

Programma

We organiseren een bijeenkomst van twee dagdelen, bij voorkeur aansluitend, op één dag. Tijdens deze sollicitatietraining leren de deelnemers de kenmerken van een goed selectiegesprek hanteren. We staan stil bij het effect van de eerste indruk en hoe je deze met elkaar objectiveert tot een bruikbaar uitgangspunt.

Daarnaast oefenen ze met een trainingsacteur technieken voor een eerste kennismaking waar vooral de waarden van de kandidaat uit voort moeten komen. Als laatste leren we de kandidaten met een oefenkandidaat om gericht door te vragen naar de competenties uit het vastgestelde profiel. Tijdens het programma laten we de deelnemers kennismaken met verschillende opzetmogelijkheden voor een goed selectiegesprek. Zo bepalen de commissieleden zelf het format en de rolverdeling van het gesprek.

We leren de leden ook hoe ze, met behulp van een gestructureerd evaluatieformulier na afloop van elk interview de kandidaat moeten beoordelen. Door dit steeds direct na afloop van het gesprek te doen, zijn de leden in staat om na afloop van alle gesprekken de kandidaten op een gestructureerde manier te vergelijken en te beoordelen.

Na afloop

Aan het eind van de trainingsdag zijn de leden van de vertrouwenscommissie in staat bij de selectiegesprekken om een betrouwbaar oordeel te vormen door een objectieve vraagtechniek. Met het format hebben ze een draaiboek voor de gesprekken in handen. Dat vullen we aan met formulieren om de gesprekken na afloop te evalueren — en gezamenlijk een goed beeld van elke kandidaat te vormen. En een afgewogen selectie te maken.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Gesprekstechnieken oefenen met een trainingsacteur
Vraag- en gessprekstechnieken oefenen
Duur bijeenkomst
Twee dagdelen (bij voorkeur op een dag)
Lesmateriaal
Handige taakhulpen en formulieren
Duur
  • Voorbereidend gesprek met (afvaardiging van) vertrouwenscommissie
  • Twee dagdelen training
Opbrengst
  • Objectieve vraagtechnieken
  • Gestructureerde evaluatie van kandidaten
  • Draaiboek voor de sollicitatiegesprekken
Kosten
Intake en voorbereiding€ 580
Twee dagdelen training met trainer en trainingsacteur (kosten per trainer, per dagdeel)€ 1080

Laten we beginnen!

Start een gesprek