Niet zonder last

Scheldpartijen, smaad en lastercampagnes, dreiging met geweld, doodsbedreigingen, brandstichting, vernieling van persoonlijke eigendommen en bedreiging van gezins- of familieleden. Maar liefst 26 procent van de raadsleden heeft ermee te maken gehad. In haar onderzoek toont het Periklesinstituut aan dat recente cijfers aanzienlijk hoger liggen dan de aantallen die uit eerdere onderzoeken naar bedreiging en agressie tegen raadsleden naar voren kwamen.

Niet zonder last

In haar onderzoek toont het Periklesinstituut aan dat recente cijfers aanzienlijk hoger liggen dan de aantallen die uit eerdere onderzoeken naar bedreiging en agressie tegen raadsleden naar voren kwamen.

Download

 

Agressie, bedreiging en geweld tegen politieke ambtsdragers lijkt in onze maatschappij wel haast de norm geworden. Maar het kan en mag niet zo zijn dat we dit acceptabel vinden. Wel is het belangrijk als raadslid om er rekening mee te houden dát het gebeurt, opdat je je er op kan voorbereiden. De onderzoeksresultaten van het Periklesinstituut kregen flink wat aandacht in de diverse media.

Het Periklesinstituut deed in 2016 al onderzoek naar hoe raadsleden omgaan met agressie, intimidatie en geweld. Om wat voor soort incidenten gaat het? Met wie wordt hierover besproken, binnen de raad of allen binnen eigen fractie, burgemeester, griffie? Is er overleg met politie of justitie? Wie voert dit overleg? Wat zijn de beweegredenen om wel of geen aangifte te doen?

Maar liefst 26% van de raadsleden heeft te maken gehad met agressie, bedreiging of zelfs geweld. En toch doet maar eenvijfde hiervan aangifte. Redenen hiervoor zijn dat men het niet ernstig genoeg vindt, ‘het hoort er nou eenmaal bij’. Ook ervaren raadsleden een drempel bij de politie bij het doen van aangifte.

Het onderzoek werd uitgevoerd samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de Vertrouwenslijn. Bijna duizend raadsleden deden mee aan de enquête. 963 raadsleden deden er aan mee.

In het rapport wordt een zestal aanbevelingen gedaan waaronder meer aandacht en bekendheid voor de volksvertegenwoordigende rol van raadsleden bij politie, een versterkende rol voor de burgemeester en een advies voor het opzetten van een modelaanpak in plaats van een modelprotocol. Minister Plasterk heeft deze aanbevelingen overgenomen.

Meer lezen over hoe wij raadsleden en andere volksvertegenwoordigers bij staan bij het omgaan met agressie en het weerbaarder worden? Bekijk onze programma’s Zonder last.

 

Gerelateerd