Onze diensten Voor burgemeesters
No items found

Integriteit

Het staat er in de wet niet eens heel hard, maar in de praktijk wordt de burgemeester al snel als hoeder van de gemeentelijke integriteit gezien. Hij reikt de gedragscode uit aan nieuwe raadsleden en bij enige twijfel is hij toch vaak de eerste waar een wethouder of raadslid mee wil praten. Maar ook wanneer er écht iets aan de hand is – of slechts de schijn ervan – kijkt iedereen naar de burgemeester.

  • Help in het gemeentebestuur integriteit op de agenda te houden
  • Krijg dilemma’s van individuele gemeentebestuurder helder
  • Kom tot een helder en afgewogen oordeel over mogelijke schendingen

Integriteit is in onze democratische rechtsstaat een kostbaar goed. Ze is de beste verdediging tegen willekeur in politieke besluitvorming en garandeert een rechtvaardige en gelijkwaardige behandeling van alle ingezetenen door de overheid.

Tegelijkertijd is het in onze parlementaire democratie een kwetsbaar bezit. We laten ons besturen door gelijken en verwachten van hen niet alleen kundigheid, maar ook binding met de gemeenschap. Onze bestuurders hebben vaak kennis van en ervaring in onze samenleving. En meer dan eens een netwerk. De schijn van verstrengeling van verantwoordelijkheden van een bestuurder met banden als lid van de gemeenschap kunnen politici onbedoeld in een lastig parket brengen.

Bijeenkomsten voor de raad

De burgemeester heeft een belangrijke taak gekregen in het blijvend scherp houden van het lokaal bestuur. We helpen de burgemeester graag bij het belang van integriteit bij gemeentebestuurders op de agenda en tussen de oren krijgen. We ontwikkelden verschillende soorten bijeenkomsten om de dilemma’s van publieke ambt zichtbaar en bespreekbaar te maken. Je vindt onze basis-programma’s hier, we denken uiteraard graag mee voor een invulling die past bij jouw gemeente.

Hoe ijk je een moreel kompas?

Met het programma Integriteit van het volksvertegenwoordigende ambt onderzoekt het Periklesinstituut samen met de volksvertegenwoordigers naar hún beleving en betekenis van integriteit. En daarmee hoe ze zélf de integriteit van het openbaar bestuur kunnen beschermen en bevorderen. Bekijk onze programma’s hier.

 

Advies en onderzoek

Daarnaast helpen we de burgemeester zich voor te bereiden op gesprekken met bestuurders. Bijvoorbeeld een van de leden van het gemeentebestuur je benadert met twijfel. Of wanneer je een gesprek op jouw initiatief moet worden georganiseerd. In dergelijke gevallen staan we de burgemeester ook bij in het opstellen van een feitenrelaas of een advies om tot een oordeel te komen. Ook bij twijfel zijn we altijd bereid om hardop mee te denken wat mogelijke vervolgstappen zijn. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te verkennen of een kwestie of casus te bespreken.

Laten we beginnen!

Kunnen wij jouw raad helpen bij het effectiever vergaderen of het verbeteren van politieke proces?

Wij helpen je graag.

Start een gesprek