Middelburg Mystery Burger
Mystery Burger

De kunst van het on-eens zijn

‘We behandelen eerst de moties vreemd uit de vorige vergadering,’ stelt burgemeester Harald Bergmann voor. ‘Het zijn er vijf.’ Daarnaast zijn er voor deze vergadering ook nog eens zes nieuwe moties zonder agendapunt ingediend. Het belooft voor de raad van Middelburg weer een lange avond te worden.

John Bijl - 31 mei 2021

Met de eerste motie vreemd vraagt Bram de Buck (LPM) om een zebrapad op de Bierkaai. Veel woorden ter introductie heeft hij niet nodig. ‘Als de raad verkeersveiligheid serieus neemt, stemt hij voor deze motie.’

‘De motie is uitvoerbaar maar het college ontraadt de motie,’ zegt wethouder Chris Simons. Volgens de wethouder heeft de gemeente gewoonweg het geld niet voor de aanleg. Een zebrapad zou ook niet passen op een weg waar de maximum snelheid al 30 km/u is.

Rob Eijkelenburg (D66) is het met dat laatste eens. ‘Daar nu een zebrapad leggen levert onveilige situaties op,’ vindt hij. ‘Dan kun je wel overal een zebrapad neerleggen’, meent Mehmet Kavsitli (PvdA). Huib Ghijsen (SP) wil wel maatregelen. ‘Zeker als je daar grote groepen toeristen laat oversteken.’

‘Mensen steken over bij de verkeerde straat,’ vindt Raquel Jimenez (VVD). ’Wij zouden willen voorstellen een klein bordje te plaatsten dat mensen zich richting de bibliotheek moeten begeven,’ oppert Ella Poppe (CDA). ‘Dat hoeft niet veel te kosten.’ Marianne Golsteijn (GroenLinks) steunt de motie. ’Er wordt gewoon te hard gereden,’ zegt ze. Met een zebrapad zou men moeten remmen. ‘De gemiddelde snelheid is 38 km/u,’ weet De Buck.

‘Als verkeersveiligheid het punt is, moeten we misschien verder kijken dan alleen een zebrapad,’ vindt Bas van der Reest (D66). Hij twijfelt of de voetgangersoversteek de beste oplossing is. ‘U kunt tot Tokio blijven nadenken,’ foetert Piet Kraan (LPM) terug. ‘Er moet gewoon een zebrapad komen.’

De gemeenteraad van Middelburg in vergadering (screenshot: Gemeente Middelburg)

Die onwrikbare onderbouwing verandert natuurlijk niemands mening. Ghijsen stelt nog voor de motie nog eens in de commissie te agenderen. ‘Daar hebben we ‘m al twee keer besproken,’ zegt De Buck. En na een halfuurtje welles-nietes wordt De Buck’s motie verworpen — en is er niets bedebateerd en niets veranderd.

In een volgende motie vragen de fracties van D66 en de PvdA meer ruimte te geven aan evenementen in de stad. ‘In coronatijd zijn veel evenementenorganisaties in financiële problemen gekomen,’ licht Jeroen Louws (PvdA) toe. Dat kan niet met geld. ‘De gemeente heeft weinig mogelijkheden,’ zegt Louws. Daarom stelt hij voor vaker evenementen te laten organiseren. En dan ook op zondag.

‘De vraag is of de zinsnede over zondag er uit kan,’ zegt Wilfried Boonman (VVD). ‘Ik mis de onderbouwing bij dat verzoek,’ vraagt Van der Reest. Het was inderdaad Boonmans enige zin. ‘Het is afgesproken in de coalitie in 2018,’ antwoordt Kraan. ‘Als u zondag er uit haalt stemmen we in.’ Boonman vindt hetzelfde. ‘Als de zondag blijft staan, stemmen we niet in. Louter en alleen omdat we daar in 2018 een afspraak over hebben gemaakt.’

Zo te zien zit hun standpunt muurvast. Al verklaart het niet waarom de heren nu een afweging uit 2018 nog geldig vinden. ‘De handtekening onder het coalitieakkoord is van voor corona,’ probeert Van der Reest nog. ‘Dat vind ik flauw,’ interrumpeert Boonman. ‘We hebben corona gehad en dan moet je ineens anders doen? Als wij een afspraak maken dan staat die afspraak.’

‘De middenstand vraagt om mogelijkheden,’ probeert Louws nog, maar Boonman en Kraan laten zich niet verleiden tot een inhoudelijke afweging. Als de motie wordt verworpen is dat alleen nog te verklaren omdat ‘de coalitie het niet wilde’. Maar ook omdat de Middelburgse leden zich verschuilen achter standpunten — en daarmee het democratisch debat uit de weg gaan.

De mystery burger zit elke week op een willekeurige publieke tribune bij een gemeente of provincie. In Binnenlands Bestuur doet hij dan verslag van de kwaliteit van de besluitvorming en het overleg. Deze column verscheen op 31 mei 2021.

Middelburg

Oppervlakte
53,05 km2
Aantal inwoners
48.977
Aantal raadszetels
29
Samenstelling
Lokale Partij Middelburg (6), CDA (4), PvdA (3), VVD (3), SGP (3), ChristenUnie (3), GroenLinks (3), SP (2), D66 (2)
Burgemeester
Harald Bergmann
Aantal wethouders
4