Onze diensten Voor fracties en individuele politici

Bestuurlijke vaardigheden

Samen met het college en de burgemeester of commissaris vormt de raad of Staten het gemeente- dan wel het provinciebestuur. De raad of Staten is een bestuursorgaan. De leden ervan zijn bestuurders. Hun mogelijkheden – moties, amendementen, en zelfs het houden van een eerste termijn – bestuursinstrumenten.

Hoewel de plenaire en openbare vergaderingen de meest zichtbare handelingen van de volksvertegenwoordiging zijn, komt er bij het raads- en Staten werk flink wat meer kijken. De bestuurlijke instrumenten vragen kennis van hun werking en gebruik, maar ook inzicht in de effecten ervan op beleid.

Naast het verbeteren van hun debat- en presentatievaardigheden helpt het Periklesinstituut volksvertegenwoordigers met hun bestuurlijke vaardigheden. Hoe gebruik je de instrumenten van de raad of Staten, zoals moties en amendementen? Hoe bepaal je je strategie? Of liever: hoe bepaalt je strategie welke raads- of Stateninstrumenten je inzet?

Daarnaast ondersteunen we fracties bij hun positionering. In de raad of Staten, maar ook in de samenleving. Kies je de rol voor de politieke buitenstaander of wil je juist werken aan je bestuursprofiel? En wat betekent het voor je eigen rol of zichtbaarheid om in een ‘coalitie’ te zitten?

Dergelijke keuzes beïnvloeden strategie, je opstelling rondom de besluitvorming in de raad- of Statenzaal en je effectiviteit in de wandelgangen. Ook daar. Want politiek is té belangrijk om het alleen in de raad- of Statenzaal te voeren.

Laten we beginnen!

Kunnen wij jouw raad helpen bij het effectiever vergaderen of het verbeteren van politieke proces?

Wij helpen je graag.

Start een gesprek