Programma van diensten

Werken in de wandelgangen

Laten we beginnen!

Start een gesprek

In de Nederlandse politiek ben je maar zelden écht aan het overtuigen. Het pluriforme politieke systeem zorgt er voor dat er meer smaken zijn dan winnen of verliezen. Politiek bedrijven vraagt de kunde van lobbyen, redeneren én onderhandelen – maar vooral de combinatie ervan maakt de ene politicus vaardiger in het bereiken van succes in en om de raadzaal.

Al sinds het begin van de diplomatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘hard power’ en ‘soft power’. Net zogoed is er een verschil tussen overtuigen en verleiden en onderhandelen. In ons programma leren de deelnemers niet alleen te bepalen waneer ze welke vorm in moeten zetten, maar raken ze ook meer bedreven in het toepassen ervan.

Doel en opzet

De meeste moties halen het niet op de inhoud alleen. Ook de boodschapper is van belang: kom je geloofwaardig over? En: mogen de mensen je wel? Ook voor die effecten van je overtuigingskracht hoor je oog te hebben, wil je succesvol zijn.

In deze module werken we aan het inzicht hoe deze meer-dimensionale politiek werkt én oefenen we vaardigheden om hier in te kunnen functioneren. Aan de hand van de 3 principes voor overtuigend onderhandelen — de perceptie van geloofwaardigheid, gunfactor en empathie en reciprociteit en gezamenlijk belang – oefenen de deelnemers steeds nieuwe aspecten van verleidings- en onderhandelkracht.

Programma

Door ze steeds stapsgewijs in oefeningen mee te nemen leren de deelnemers welke psychologische aspecten er bij het lobby-, en redeneerwerk en er bij het onderhandelwerk komen kijken. Ze oefenen met een trainingsacteur met het in de praktijk brengen van theorie en techniek.

Met de werkdocumenten waardenschema’s en vraagtechnieken leren de deelnemers te achterhalen wat de ander écht belangrijk vindt, en hoe je van tegenstelling op standpunten naar consensus op hoofdlijnen kunt komen. Aan de hand van levendige casuïstiek brengen ze de vaardigheden meteen in de praktijk.

Na afloop

Met de werkdocumenten helpen we de deelnemers zelf een casus uit te werken die ze direct toe kunnen passen. Zo leren ze verder on the job én brengen ze het geleerde meteen in de praktijk.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Heldere uitleg van een overtuigende spreker
Oefening en feedback
Zelf aan de slag met een trainingsacteur
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Werkdocumenten voor technieken en waardenschema's
Duur
  • Een dagdeel training, met trainer en trainingsacteur
  • Oefening in de eigen praktijk
Opbrengst
  • Technieken om welf te werken aan voorwaarden voor een geslaagde onderhandeling
  • Onderhandel- en verledingstechnieken
  • Praktische toepassing door zelf aan de slag te gaan
Kosten
Intake, voorbereiding en lesmateriaal€ 320
Een dagdeel training met een trainer en een trainingsacteur€ 1.320

Laten we beginnen!

Start een gesprek