Onze diensten

Ontdek het vernieuwde inwerkprogramma

Nog één jaar en dan mag de kiezer weer naar de stembus. Op 16 maart 2021 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna treden de nieuwe raden aan. Met het inwerkprogramma helpt het Periklesinstituut de nieuwe raden hun draai te vinden én aan de vaardigheden voor het nieuwe ambt.

John Bijl - 21 maart 2021

Na een uitgebreide evaluatie van het inwerkprogramma van 2018, presenteert het Periklesinstituut het vernieuwde programma. Nieuw is de aandacht voor het werken met een raadsakkoord. Daarnaast hebben we het belang van en het werken met een vergadermodel aangescherpt. De populaire Gemeentewetpubquiz heeft een vaste plaats gekregen. 

Verder is er veel aandacht voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad: het zo goed mogelijk met elkaar oneens zijn. Nieuwe modules besteden aandacht aan de vergadersfeer en het ‘betrekkingsniveau’ en de politieke stijlen van de individuele volksvertegenwoordigers én wat deze stijlen betekenen voor het functioneren van de gehele raad.

Naast de modules voor alle raadsleden presenteren we onderdelen voor het voorzitten van politieke vergaderingen, de agendacommissie en de vertegenwoordigers of rapporteurs van de gemeenschappelijke regelingen.

Het inwerkprogramma bestaat uit 15 modules. Waarmee u heel precies het programma voor uw raad kunt samenstellen. Bekijk het hele inwerkprogramma hier.