Bijeenkomst

‘Democratische vernieuwing is niet altijd democratische verbetering’

‘Nieuwe vormen van participatie en instrumenten voor directe democratie, zoals de G1000 en het referendum betekenen niet per definitie dat het democratischer wordt,’ zegt John Bijl. Hij was hoofdspreker op het Symposium Nieuwe Democratie van D66.

Redactie - 26 juni 2016
‘Overheden hebben de neiging zaken te verbeteren door wetten, regelgeving, projecten en producten toe te voegen, waardoor het juist alleen maar complexer wordt’ (foto: Natalie Bosch)

‘De kern van democratische besluitvorming is deliberatie,’ stelde Bijl. Hij ziet bij veel nieuwe experimenten juist die niet toenemen. ‘In Nederland komt er vaak besluitvorming tot stand door compromissen te sluiten, wat in veel gevallen leidt tot halfbakken, net iets te weinig van alles, net iets te ingewikkelde besluiten waar vervolgens niemand echt tevreden mee is en waar iedereen zijn handen van af trekt als het echt spannend wordt,’ zegt Bijl. Beter debat moet ervoor zorgen dat ook besluiten beter worden.

Bij de G1000 is er vaak teveel focus op het snelle resultaat en te weinig oog voor het proces

Het lijkt een hype om iedereen maar te betrekken bij politieke besluiten. Maar hebben we niet juist vertegenwoordigende democratie omdat iedereen zich niet met alles wilde bemoeien? ‘De bakker bakt ons brood. Dus kunnen we de politiek niet ook beter overlaten aan de politici? Het is namelijk ook een vak.’

‘De representatieve democratie kan wel aangevuld worden met meervoudige democratie,’ zegt Bijl. Maar wel om de vertegenwoordigende democratie én het debat te versterken. Niet om het over te nemen. ‘Onder goede voorwaarden en met oog voor het proces.’

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst en Bijl’s bijdrage is hier te lezen.