Programma van diensten

Politieke beleidsargumentatie

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Van raadsleden wordt meer gevraagd dan alleen een sterk volgbaar, onderbouwd en invoelbaar verhaal houden. In het programma Politieke beleidsargumentatie leren we raadsleden om vanuit hun politieke overtuigingen gericht en consequent hun verhaal op te bouwen en technieken om meer gericht te zoeken naar politieke argumenten.

Politiek begint met overtuiging. En met ideologie. Maar ideologie en overtuiging zijn nog geen argumenten. En argumenten nog geen beleid. Met deze training leren de deelnemers met concrete technieken hun overtuigingen om te zetten in (gemeentelijk) beleid en dit te onderbouwen met argumenten die er ook voor anderen toe doen. Zodat ze bij ieder te behandelen stuk in de raad hun eigen verhaal kunnen houden.

Doel en opzet

Politici zijn haast zonder uitzondering de politiek ingegaan omdat ze de wereld beter wilden maken… te beginnen in hun eigen buurt, wijk of gemeente. In dit programma gaan we op zoek naar wat jullie de politiek in dreef én hoe je dat vertaalt naar een gezamenlijk politiek programma en een politiek profiel.

Dit profiel bestaat uit een coherent idee en politieke speerpunten in één samenhangend geheel. Je gebruikt het om zichtbaar en consistent aanwezig te zijn in het politieke debat. Of dat nu in de raadzaal, in de stad of in de media plaatsvindt.

Programma

Aan de hand van jullie eigen overtuigingen helpen we je met behulp van de socratische gespreksmethode samenhang aan te brengen bij je eigen politieke boodschap. Of die nu voor beeldvorming, oordeelvorming of de controlerende taak is bedoeld.

Dit profiel pas je met cases en oefeningen toe op verschillende situaties in en om de raadzaal. Je leert principes te vertalen naar standpunten en argumenten — en vanuit daar een strategische positie in het debat te kiezen.

Na afloop

Tijdens de training hebben de deelnemers hun politieke profiel opgesteld en kunnen ze dit te gebruiken om in bijvoorbeeld beleidsdossiers of collegevoordrachten meer gericht te zoeken naar politieke argumenten in beleidsdocumentatie of zelfs in de samenleving.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Inzichtelijke theorie van politieke argumentatie
Eigen politiek profiel opstellen
Oefening in verschillende toepassingsgebieden
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Betoogstructuren en argumentatieschema's als taakhulp
Lesbundel Spreken in het openbaar
Duur
  • Een dagdeel training, met één trainer
Opbrengst
  • Helder politiek profiel
  • Duidelijke en consistente standpuntbepaling
  • Samenhang in verschillende toepassingsgebieden van het raadswerk
Kosten
Een dagdeel training, inclusief intake, voorbereiding en lesmateriaal€ 980

Laten we beginnen!

Start een gesprek