Bijeenkomst

‘Herindelingen gaan te koste van de democratische legitimatie’

Van 1.121 gemeenten naar 403 in onder jaar tijd. Zeker de afgelopen jaren is er hee wat geherindeeld. De nieuwe ambitie is om alleen nog maar gemeenten te hebben van meer dan 100.000 inwoners. Goed idee of verschrikkelijk? Kamerlid Gerard Schouw (D66) en John Bijl gaan in debat.

Redactie - 15 februari 2014
Het voorjaarscongres van D66 in Amersfoort (foto: D66)

De gemeentelijke herindelingen maken nog al wat los. Ook bij D66. Op het voorjaarscongres organiseerde de partij een debat. Samen met het publiek debatteerden Gerard Schouw en John Bijl. ‘Gemeenten zijn gemiddeld bij 20 gemeenschappelijke regelingen betrokken. Geen enkel gemeenteraadslid kan dit goed volgen. Dus is samenvoegen noodzakelijk,’ aldus Schouw. ‘Democratische legitimatie van samenwerkingsverbanden is best goed te organiseren,’ zegt Bijl.

Een verslag van het debat is hier te vinden bij D66.