Programma van diensten

Voorzitten met het vergadermodel

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Voor de besluitvormende vergaderingen is het makkelijk: een vergadering is geslaagd wanneer er een besluit is genomen. Maar de meeste politieke vergaderingen zijn geen besluitvormende vergaderingen. Ze zijn bedoeld om besluitvorming voor te bereiden. Wat is dan de gevraagde beslissing?

Een goede vergadering is een vergadering met een goed resultaat. Maar voor veel besluitvoorbereidende vergaderingen is het resultaat helemaal niet zo duidelijk wat het resultaat moet zijn. Het zijn Commissies, ronde tafels, politieke markten waar wordt gebeeldvormd en geoordeelsvormd. Dan is het voor voorzitters ook een stuk moeilijker om de deelnemers aan de gevraagde beslissing te houden

Doel en opzet

We zorgen voor een aanscherping én een verdieping in wat elke fase van het vergadermodel kan (of moet!) opleveren — en leren de voorzitters hoe hier met zachte hand op aan te sturen. Dus niet sturen óp de inhoud, maar mét de inhoud. 

Programma

Voorafgaand aan een bijeenkomst vullend deelnemers een vragenlijst in over het vergadermodel. Tijdens de bijeenkomst duiken we middels onder de motorkap ervan én leren de deelnemers het eigen vergadermodel plaatsen in de fasen van politieke besluitvorming.

Daarmee zijn de deelnemers in staat om in eigen woorden de opbrengst van iedere fase van het vergadermodel te formuleren. Daarna oefen ze met technieken om ervoor te zorgen dat de gevraagde beslissing past bij de vergadering en de deelnemers aan deze te houden.

Na afloop

Het programma zorgt voor een verdiept inzicht in het vergadermodel en een beter begrip hoe politiek-democratische besluitvormingsprocessen werken. Het programma leert de deelnemers beter en effectiever te sturen op de gevraagde beslissing. Het past ook goed bij evaluatie, aanpassing of (her-)ontwerp van het vergadermodel. Kijk op pagina 11 hoe het Periklesinstituut daarbij kan helpen. En kan goed werken naast een programma waarin commissieleden leren werken met een (nieuwe) vergaderwijze. 

Eventueel kan het programma ook aansluiten op intervisie- of evaluatie met de agendacommissie of de organisatie van de informatiepositie van de volksvertegenwoordiging.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Intake met de griffie
Onderwijsdialoog over vergaderdoelstellingen
Oefenen met formuleren en corrigeren
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Lesbundel het voorzitten van politieke vergaderingen
Duur
  • Uitgebreide intake met griffier en commissiegriffiers
  • Zelfassessment door de deelnemers
  • Programma van 1 dagdeel
Opbrengst
  • Verdiept inzicht in vergadermodel
  • Begrip hoe politiek-democratische besluitvorming werkt
  • Effectief sturen op de gevraagde beslissing
Kosten
Intake met de griffie€ 580
Dagdeel training met één trainer€ 1080
Zelfassessment door deelnemerskosteloos

Laten we beginnen!

Start een gesprek