Nieuwsbericht

Stagiair Ruben Fennema start onderzoek naar vergadermodellen

Deze maand verwelkomt het Periklesinstituut Ruben Fennema. Ruben studeert Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan NHL-Stenden Hogeschool te Leeuwarden en zal voor zijn afstudeerstage bij het Periklesinstituut onderzoek gaan doen naar de wisselwerking tussen vergadermodellen, de vergaderstructuur dus, en de vergadercultuur.

Yance Bazar - 19 februari 2021

Met dit onderzoek richt Ruben zich op de vergadermodellen die gemeenteraden hanteren en in hoeverre deze bepalend zijn voor hun vergaderculturen (en andersom). Er wordt gekeken in hoeverre deze twee aspecten invloed hebben op de effectiviteit van besluitvorming door gemeenteraden. Waar wordt in de praktijk tegen aangelopen door raadsleden en andere actoren en wat gaat er goed op het gebied van effectief vergaderen en besluiten nemen?

Het is voor Ruben geen onbekend gebied. In een eerdere stage evalueerde hij het vergadermodel van Noardeast-Fryslân. ‘Ik was heel erg benieuwd hoe het er aan toe ging in de lokale politiek en wat er allemaal bij kwam kijken,’ zegt Ruben daarover. ‘Des te mooier was het dat ik een halfjaar lang bij de eigen gemeente, in mijn eigen woonplaats, op het gemeentehuis een halfjaar lang ervaringen mocht opdoen.’

Destijds was Ruben’s opdracht het vergadermodel van de jonge herindelingsgemeente te evalueren. ‘In dat onderzoek zijn de raadsleden, het college, de griffie, ambtenaren en tot slot inwoners van de gemeente meegenomen,’ ligt Ruben toe. ‘Aan de hand van verschillende enquêtes voor verschillende doelgroepen is een mooi beeld ontstaan van hoe de werkwijze, na een jaar ermee gewerkt te hebben, voldeed onder betrokkenen.’ Uit die uitslagen zijn conclusies uit getrokken en daaruit zijn aanbevelingen meegegeven aan de raad met als doel om met elkaar als raad eventuele verbeteringen door te voeren.

Dit onderzoek werd daarmee de aanleiding voor een nieuw onderzoek, waar de onderzoeksopzet en de resultaten van het vorige onderzoek breder worden getrokken.’ Onder begeleiding van John Bijl en Natalie Bosch zal ik mij het komend halfjaar op dat onderzoek gaan richten. Met deze afstudeerstage ben ik in de laatste periode van mijn studie Bestuurskunde aanbeland. Ik hoop in oktober dit jaar mijn bachelor-diploma in ontvangst te mogen nemen.’

‘Deze stage en de onderwerpen die aan bod gaan komen, sluiten heel mooi aan bij de ervaringen die ik al heb mogen opdoen bij de vorige stage, bij de griffie. Ik ben heel erg benieuwd naar wat dit onderzoek allemaal gaat opleveren en heb daarnaast heel veel zin in de komende maanden, om meer ervaring op te doen als het gaat om lokale besluitvorming en de aspecten die daar allemaal bij komen kijken.’

Meer weten over Ruben’s onderzoek? Neem gerust contact met hem op: rubenfennema@periklesinstituut.nl