Programma van diensten

Het Periklesconsult

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Heb je vragen, of worstel je met kwesties of dilemma’s over het functioneren van onze lokale democratie? Het Periklesinstituut denkt graag met je mee. Heb je een korte adviesvraag, bijvoorbeeld over het organiseren van vergaderingen, aanpassingen in het reglement van orde, plegen van interventies, mogelijke integriteitskwesties of -dilemma’s, bestuurlijke verhoudingen, wettelijke mogelijkheden, enzovoorts, dan is het Perikles consultabonnement wellicht iets voor jou.

Het Periklesinstituut is een kennisinstelling voor de lokale democratie. Wij bieden, verzamelen en ontwikkelen kennis voor het volksvertegenwoordigende ambt en democratische besluitvorming. We werkten in de afgelopen jaren met meer dan 100 gemeenten en provincies aan het vergadermodel of aanpassingen van het Reglement van Orde. We stonden griffiers, burgemeesters, commissarissen en dijkgraven bij met het vormen van een oordeel over gemeentewettelijke kwesties of mogelijke integriteitsschendingen.

Hoe werkt het?

Je kunt ons benaderen voor vragen over het organiseren van vergaderingen, aanpassingen in het reglement van orde, plegen van interventies, mogelijke integriteitskwesties of -dilemma’s, bestuurlijke verhoudingen, wettelijke mogelijkheden, enzovoorts. Kortom, we helpen graag bij het organiseren van de parlementaire democratie.

Het abonnement werkt als een strippenkaart, die je in staat stelt om een adviesvraag aan het Periklesinstituut voor te leggen, of een consult te voeren. John Bijl, of — afhankelijk van het onderwerp van je vraag — een van de andere specialisten van het Periklesinstituut, kunnen je op deze wijze snel van advies voorzien zonder dat daar een nieuw traject voor op moet starten.

De strippenkaart kent twee varianten, vijf strippen en tien strippen. Voor beiden geldt dat elke strip je recht geeft op een advies van of een consult met een specialist van het Periklesinstituut, van ongeveer 30 à 45 minuten. Van elk advies krijg je de uitwerking per e-mail toegestuurd, eventueel met aanvullende informatie of leestips.

Wat kost het?

Voor beide varianten geldt een tarief van € 120 per strip (ex BTW). Beide strippenkaarten zijn onbeperkt geldig. Bij het afnemen van de tien-strippenkaart krijg je als gemeente of provincie bovendien 10% korting op ons reguliere trainingsaanbod, totdat de strippenkaart vol is. Deze korting geldt alléén voor trainingen en bijeenkomsten waarop onze standaardtarieven van toepassing zijn, speciale campagnes zoals bijvoorbeeld onze inwerkprogramma’s vallen hier niet onder.

Indien er uit het advies of consult aanvullende werkzaamheden voortvloeien, worden daar separaat afspraken over gemaakt, uiteraard afhankelijk van de aard van deze werkzaamheden.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Not
Duur bijeenkomst
Lesmateriaal
No items found
Duur
Opbrengst
  • Altijd snel en direct toepasbaar advies over Gemeentewet, Reglement van Orde en vergadereffectiviteit
Kosten
Per strip150

Laten we beginnen!

Start een gesprek