In de media

Alleen digitaal stemmen is geen oplossing

De komende maanden zal het door de pandemie onverstandig zijn om fysiek bijeen te komen. Niet gek dat gemeenteraden zoeken naar een oplossing. Maar alleen het digitaal stemmen mogelijk te maken, is volstrekt onvoldoende. ‘In een democratie moet je meer waarde hechten aan het debat, dan aan de stemming.’

Redactie - 23 maart 2020

Het ziet er naar uit dat het nog wel even kan duren voordat raadsleden elkaar weer treffen de raadszaal. De risico op besmetting met het coronavirus is te groot. Maar de democratie moet wel doordraaien.Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bood in een circulaire de gemeenteraden al enige oplossingen. Maar die werken niet, zegt John Bijl.

Zo stelde BZK dat de raad met een videobijeenkomst zou kunnen vergaderen. Als er geen behoefte is aan stemming, zou de raad het besluit later alleen nog maar hoeven te bekrachtigen.

Dit strookt niet met de Gemeentewet, stelt Bijl. De situatie waarin de raad aangeeft geen behoefte te hebben aan een stemming over een voorstel, waaruit voortvloeit dat het voorstel is aangenomen, geldt krachtens de Gemeentewet alleen tijdens een fysieke raadsbijeenkomst.

Ook de oplossing om alleen het digitaal stemmen mogelijk te maken is volstrekt onvoldoende, vindt Bijl.

Onder meer dat het onderlinge debat niet kan worden gevoerd. Dat is volgens Bijl een wezenlijk nadeel, omdat dat het hart van de democratie raakt. ‘Op basis van argumenten neem je als raadslid een besluit. Argumenten van een ander, tijdens het debat te berde gebracht, dragen bij aan de gedachtenvorming en uiteindelijk de standpuntbepaling.’