Programma van diensten

Interactie en interventie

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Niet iedere vergaderaar is dezelfde. Net als alle mensen, hebben ook raadsleden én voorzitters hun eigen communicatiestijl. In het programma Interactie en interventie leren we de deelnemers hun eigen stijl herkennen en gebruiken. Net zo goed als dat ze na het programma kunnen anticiperen op de stijlen van hun deelnemers.Communiceren is mensenwerk. Zeker in de politiek, waar de leden vaak spreken over onderwerpen die ze zelf erg aangaat. Er wordt dan al gauw gecommuniceerd in een persoonlijke stijl. De een is meer dominant in een gesprek, de ander passief, of vraaggericht. En al die verschillende stijlen reageren ook nog eens verschillend op elkaar. Door de stijlen van de deelnemers in te schatten – én als voorzitter je interventies daar op af te stemmen – vergroot je de kwaliteit van de interactie en dus de besluitvorming.

Doel en opzet

Vergaderen is mensenwerk — en zeker in de politiek is het soms moeilijk ratio en emotie of persoon en zaak te scheiden. Naast de standpunten wordt ook de manier waarop ze door de deelnemers worden gebracht beïnvloed door onderbuikse factoren zoals onderlinge verhoudingen, persoonlijke aspecten en invloeden van buitenaf.

In deze training maken de deelnemers kennis met de communicatiestijlen van de Roos van Leary. Ze leren en oefenen hoe deze stijlen anderen beïnvloeden. En wat ze als voorzitter kunnen doen om de interactie constructief te houden.

Programma

Met een korte test ontdekken de deelnemers hun eigen communicatie-stijl. Die eigen stijl gebruiken ze om in oefeningen met anderen én de trainingsacteur de interactietechnieken voor het voorzitten van politieke vergaderingen toe te passen. Met korte observatie oefeningen leren de deelnemers een schatting te maken van de communicatiestijl van de deelnemers van de door hun voorgezeten vergaderingen.

Na afloop

De training geeft de deelnemers meer inzicht in hoe mensen vanuit hun eigen communicatiestijl reageren. Na de training gebruiken ze dat perspectief om met hun interventies bij het woord geven, interrupties managen en (tussentijds) samenvatten de interactie constructief te houden of te maken.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Test je eigen communicatiestijl
Oefenen met een trainingsacteur
Casuïstiek om verschillende aspecten te ontdekken
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Observatieformulier en zelfassessment
Handige taakhulpen voor tijdens het voorzitten
Duur
  • Uitgebreide intake met griffier en commissiegriffiers
  • Evaluatie door de deelnemers
  • Programma van 1 dagdeel
Opbrengst
  • Inzicht in eigen communicatiestijl
  • Technieken om interactie constructief te houden
  • Effectief interveniëren
Kosten
Intake met griffie€ 580
Dagdeel training met trainer en trainingsacteur (kosten per trainer)€ 1080
Zelfassessment door deelnemerskosteloos

Laten we beginnen!

Start een gesprek