In de media

‘versplitering is goed voor de democratie’

Maar liefst 17 fracties telt de gemeenteraad van Lelystad. Is de stad nog wel bestuurbaar als de raad zo versplintert is? Omroep Flevoland bekijkt samen met John Bijl naar de samenstelling van de raad. ‘Dus blijkbaar is dat hoe de samenleving in elkaar zit.’

Redactie - 16 mei 2019
John Bijl maakt aantekeningen in Lelystad (foto: Omroep Flevoland)

John Bijl bezoekt voor zijn column in Binnenlands Bestuur wekelijks een raadsvergadering en ziet wel vaker raden met een groot aantal fracties. Hij weigert het ‘versnippering’ of ;versplintering’ te noemen. ‘Het is zo negatief. Het zou betekenen dat het uit elkaar gevallen is. Het is pluriformisering. De samenleving zit gewoon wat ingewikkelder in elkaar,’ legt Bijl uit. Hij wijst erop dat het grote aantal fracties een wens van de kiezer is. Die koos in maart 2018 zelf voor 14 fracties.

Daarbij komt dat de raad van Lelystad zich prima heeft georganiseerd. ‘Het is anders, maar het werkt. Je moet als fractie hetzelfde doen als wat je als individueel raadslid in een grote fractie vroeger deed. En dat is kiezen. Je kunt niet alles tegelijkertijd doen.’ Zo heeft het raadslid Freddy Grin als eenmansfractie een korte lijst van onderwerpen waar hij zelf aan werkt. Op de andere werkt hij met andere fractie samen. ‘Dat is hartstikke verstandig,’ zegt Bijl. ‘En prima aan de kiezer uit te leggen.’

De raad is prima in staat om het werk te doen, concludeert John Bijl. ‘Mensen stemmen weloverwogen op de volksvertegenwoordiger van wie zij vinden dat hij hen het best vertegenwoordigt. De democratie is hier levendiger dan ooit.’