Nieuwsbericht

Vlot debat leert raadsleden én burgers in Schiedam

Bij een open huis van de gemeente mag het hoogste orgaan natuurlijk niet ontbreken. Met een bijzonder politiek debat maakten de inwoners van Schiedam kennis met de raad én hun manier van werken. Niet alleen debatteerde de raad daar onder het oog van de bevolking over twee voor de gemeente belangrijke dossiers, maar ze ging er zelf ook nog beter van debatteren.

John Bijl - 16 januari 2016

Op 16 januari organiseerde Schiedam een open huis van de gemeente. De jeneverstad liet de inwoners op verschillende manieren zien hoe de gemeente werkt, wat de gemeente doet en hoe de mensen in dienst van de gemeente Schiedam het voor iedereen een beetje beter willen maken.

Met een politiek debat ontmoetten de bewoners hun volksvertegenwoordigers. De raadsleden debatteerden over twee voor de gemeente belangrijke thema’s — de evaluatie van het hondenbeleid en de verplaatsing van de weekmarkt. Over beide onderwerpen neemt de gemeenteraad later dit jaar een besluit.

De toeschouwende burgers werden op een wel heel bijzondere manier bij het debat betrokken. Hen werd gevraagd tijdens time-outs het debat te becommentariëren. Als een soort actieve toeschouwers op de publieke tribune mochten ze tijdens deze intermissies vragen stellen, opmerkingen plaatsen of kanttekeningen zetten. Ze werden in dat commentaar geholpen door debatleider Victor Vlam van het Periklesinstituut. Hij vroeg de toehoorders wat ze bijvoorbeeld precies bedoelen of waarom ze het belangrijk vinden dat het debat een bepaalde kant op gaat en maakte de vragen scherp.


Door deze opmerkingen leerden de raadsleden ook hun bijdrage aan het debat scherper te formuleren én toegankelijker te maken voor het publiek. Het leverde een levendige bijeenkomst met scherpe opinies en begrijpbare standpunten.