In de media

‘De infrastructuur van de democratie functioneert prima’

Vijfhonderd burger waren afgekomen op de D1000. De mede door de VNG georganiseerde conferentie moest nieuwe ideeën opleveren om de democratie te verbeteren. Binnenlands Bestuur deed verslag van de bijeenkomst en ondervroeg John Bijl naar zijn beschouwing op de resultaten ‘Niet het systeem maar de gebruikers staan goede democratie in de weg.’

Redactie - 1 juni 2015
De D1000 in Apeldoorn

Met 500 betrokken burgers meedenken over democratie. Het leverde bij de D1000 in Apeldoorn een manifest op met nieuwe ideeën. Goede plannen, maar niet over waar de echte tekortkomingen in het functioneren van democratische bestuur zitten, zegt Bijl tegen Binnenlands Bestuur.

Volgens Bijl zijn raadsleden meer bezig met commentaar te geven op collegestukken dan met het debat te voeren over de inrichting van de lokale samenleving. ‘Als je constateert dat de lokale democratie verwatert, dan moet je die niet nog meer gaan verwateren door de rol en functie van de volksvertegenwoordigers uit te kleden. Daar haal je de legitimering niet mee terug.’

Daarnaast ziet Bijl dat projecten in de meervoudige democratie een select publiek trekken. Met een mindere evenredige vertegenwoordiging dan bijvoorbeeld de achterban van de rechtstreeks gekozen gemeenteraad.

Burgerparticipatie beperkt zich volgens Bijl tot de ‘lucky few’, mensen die gewend zijn voor hun eigen positie op te komen. ‘Maar dat is iets anders dan de kiezer vertegenwoordigen.’