Geleerd van de lockdown

Het coronavirus heeft onderhalfjaar lang het raadsdebat de raadzaal uitgejaagd en naar de zolderkamers eibijkeukens van de raadsleden zelf verdreven. Dat vroeg technische uitdagingen en nieuwe vaardigheden.

Het virtueel vergaderen verloste de nood van het kunnen vergadering toen de besmettingscijfers het niet mogelijk maakte dat in de raadzaal te zoen. Maar ook leerde we veel over hoe politieke besluiten nemen eigenlijk werkt. De nieuw opgedane vergadervaardigheden, ervaringen met de vergaderstructuur en het inzicht op het belang van de vergader- en bestuurscultuur helpen ook de fysieke vaardigheden, schrijft John Bijl.

Het essay verscheen in het Jaarboek van de verenging voor Griffiers van 2021. Het hele Jaarboek in hier te vinden bij de VvG.

Geleerd van de lockdown

Na anderhalfjaar virtueel vergaderen is het tijd om de balans op te maken. John Bijl beziet in dit essay drie constateringen die het vergaderen via het beeldscherm in de weg zaten.

Maar concludeert ook dat deze verbeteringen vragen die het vergaderen in de raad- of Statenzaal ook nodig heeft.

Download