Essays

Is wethouder worden nog wel democratisch?

In het jaarboek van de Vereniging van Griffiers 2020 analyseren John Bijl en Coen Knipping dat gemeenteraden nog vaak voor de traditionele wijze kiezen om wethouders te benoemen. Is deze nog wel van deze tijd? De worsteling die er soms mee gepaard gaat én de behoefte aan experimenteren lijkt te wijzen op van niet.

Lees meer > Download

 

VvG Jaarbundel 2012

De staat van het debat

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de debatten in de gemeenteraad? Kunnen ze beter? En zo ja: hoe dan? In dit artikel beschrijft John Bijl waar politieke debatten aan moeten voldoen. Hij noemt de drie criteria – articuleren, opiniëren en legitimeren – en legt er mee uit hoe raadsdebatten beter kunnen én moeten.

Lees meer > Download