Programma van diensten

Voorzitten voor gevorderden

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Goede vergaderingen zijn niet alleen vergaderingen waar het vergaderdoel wordt behaald. Ze zijn ook goed omdat men terug kan kijken op een prettig verlopen vergaderproces. Zeker in een democratie, waar het hebben van een – soms zelfs een principieel of onoplosbaar – meningsverschil het uitgangspunt is. In dit onderdeel leer je met het Schakelmodel de vergadersfeer constructief te houden.Niet te heet, niet te koud. Niet te grappig, maar zeker ook niet te serieus. Dat er in goede sfeer vergaderd moet worden, wil niet zeggen dat er niet gelachen mag worden, of dat het nooit mag knetteren. Want dat hoort óók bij politiek. Maar als voorzitter moet je er wel voor kunnen zorgen dat de sfeer constructief blijft en dat emoties niet te lang blijven hangen.

Doel en opzet

Vergaderen is mensenwerk — naast de standpunten wordt ook de manier waarop ze door de deelnemers worden gebracht beïnvloed door onderbuikse factoren zoals onderlinge verhoudingen, persoonlijke aspecten en invloeden van buitenaf. Daar moet je als voorzitter rekening mee kunnen houden. En soms moet je er ook op kunnen sturen dat deze spanningen de vergadering en het te behalen vergaderresultaat niet in de weg gaan staan, maar er deel van uit kunnen maken.

Programma

Met onze trainingsacteur oefen je drie technieken om de vergadering niet alleen op de inhoud goed te laten verlopen, maar er ook voor te zorgen dat de omgeving constructief blijft. Hiervoor maken we gebruik van door ons verzamelde situaties maar brengen ook deelnemers zelf cases in waar zij zelf én anderen mee oefenen. Hierdoor krijgen ze een goed beeld van hoe ze gedrag kunnen beïnvloeden maar leren ze ook rekening houden met hun eigen valkuilen.

Optioneel: observatie en persoonlijke coaching

Het programma is goed te combineren met een observatie door een specialist van een Periklesinstituut. Hierdoor zijn we in staat goed in te spelen op de individuele leerdoelen van de deelnemers en passen we de oefeningen toe op hun voorzittersstoel en ervaringen.

Na afloop

Met deze training hebben de deelnemers beter zicht op de verschillende aspecten die de vergadersfeer beïnvloeden en zijn ze in staat om deze te kanaliseren. Ze doen dat kalm, authentiek (want met hun eigen stijl) en trefzeker.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Werken aan eigen cases
Oefenen met een trainingsacteur
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Observatieformulier en zelfassessment
Handige taakhulpen te gebruiken tijdens het voorzitten
Duur
  • Uitgebreide intake met griffier en commissiegriffiers
  • Zelfassessment door de deelnemers
  • Programma van 1 dagdeel
Opbrengst
  • Kunnen sturen op de gevraagde beslissing
  • Technieken om omgeving constructief te laten blijven
  • Inzicht in eigen valkuilen
Kosten
Intake met griffie€ 580
Dagdeel training met trainer en trainingsacteur (kosten per trainer)€ 1080
Zelfassessment door deelnemerskosteloos

Laten we beginnen!

Start een gesprek